Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 701 - 710 av 2824 treff.

 • Social Networks

  22.02.2015 | Kartleggingsmateriell

  Materiellet består av manual og noteringshefte i elektronisk utgave. Social networks er utarbeidet for fagpersoner, men stiller ikke krav om sertifisering. Social Networks Noteringshefte Kartleggingsmateriellet ...
 • Langsiktig planlegging

  17.06.2016 | Artikkel

  ...langsiktig planlegging av kommunen. Det er i stor grad forutsigbart hva kommunene må gjøre for å tilrettelegge for hørselshemmede barn og unge. Hørseltap kan påvirke: språkutvikling erfaringsinnhenting sosial ...
 • Stamming i videregående skole

  21.02.2018 | Artikkel

  Elever i videregående skole som stammer, har i likhet med barn i skolealder, økt sannsynlighet for vedvarende stamming. Noen opplever at stammingen avtar noe, mens andre opplever at stammingen tiltar.
 • Pedagogisk tilrettelegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...av ytre regulering for å kunne klare å regulere seg selv. Struktur, planer og visualisering bidrar til en god ramme for barnet/den unge å utvikle seg innenfor. Generell forebyggende tilpasning og tiltak ...
 • Statped viktig bidragsyter i prosjektet Alvorlig sykt barn

  24.08.2021 | Artikkel

  ...listet ut i Regjeringens digitaliseringsstrategi Én digital offentlig sektor. Regjeringens ambisjon er at: "Ingen skal være kasteball mellom ulike offentlige aktører. Derfor må vi jobbe sammen for å løse brukernes ...
 • Tildelingsbrev til Statped

  11.01.2023 | Publikasjon

  ...styringsdokument. Her kan du lese gjeldande tildelingsbrev og hovudinstruks for økonomiforvaltning.  Tildelingsbrev til Statped for 2023 (pdf) Om tildelingsbrevet Tildelingsbrevet formidlar Stortingets budsjettvedtak ...
 • Book Creator snarvei

  23.06.2016 | App

  ...kan bruke og elevene kan selv produsere bøker.      "Snakke seg til det"- bruk av diktering i tekstproduksjon for elever med lese- og skrivevansker Afasi – praktiske råd om det å snakke sammen Albin ...
 • Slik sender du faktura til Statped

  31.03.2017

  9908:998554640 Digitaliseringsrundskrivet Statped Fakturamottak DFØ Postboks 4746 7468 Trondheim Alle fakturaer må merkes med referanse (3400xxxxx). Statped benytter DNB. Våre bankkontonummer for innbetalinger ...
 • Skoleledelsens tilrettelegging

  03.06.2021 | Kapittel

  For at elever med autisme skal få tilfredsstillende opplæring i et inkluderende læringsmiljø kreves en visjon og gode organisatoriske rammer. Ledelsen ved skolen har en viktig rolle for at det skal lykkes ...
 • Språk, lesing og omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  ...nytte av at fagstoffet presenteres gjennom en podkast, video, spill eller sammensatte tekster. Når elevene lytter til noen som snakker eller ser på en video som forklarer temaet, har de større mulighet til ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!