Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 721 - 730 av 2824 treff.

 • Clips

  03.10.2019 | App

  Den har autoteksting, og skriver det som blir sagt, noe som gjør den til et godt produksjonsverktøy for elever med lese- og skrivevansker. Clips Clips er enkel å bruke og kan brukes av elever og lærere.
 • Stamming i videregående skole

  21.02.2018 | Artikkel

  Elever i videregående skole som stammer, har i likhet med barn i skolealder, økt sannsynlighet for vedvarende stamming. Noen opplever at stammingen avtar noe, mens andre opplever at stammingen tiltar.
 • TinyTap

  15.08.2017 | App

  Tiny Tap er en pedagogisk verktøyapp du kan bruke for å lage interaktive spill, aktiviteter og øvingsoppgaver Tiny Tap er laget med tanke på at du som bruker blir produsent og den legger opp til deling ...
 • Langsiktig planlegging

  17.06.2016 | Artikkel

  ...langsiktig planlegging av kommunen. Det er i stor grad forutsigbart hva kommunene må gjøre for å tilrettelegge for hørselshemmede barn og unge. Hørseltap kan påvirke: språkutvikling erfaringsinnhenting sosial ...
 • Minoritetsspråklige elever og ordlæring

  27.01.2016 | Artikkel

  ...betydning for barns tilegnelse av språk og kunnskaper. Mange minoritetsspråklige barn har et lavt ordforråd når de begynner på skolen, men det kan være en utfordring a styrke ordforråd både for disse og ...
 • Språkvansker og begrepsavklaring

  12.12.2017 | Videoforelesning

  ...av språkvansker for din praksis? – når det gjelder kartlegging? – med tanke på tiltak? Fører denne forståelsen av språkvansker til endringer i din praksis? – eventuelt hvilke endringer? Se også denne Forskningsartikler ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...av ytre regulering for å kunne klare å regulere seg selv. Struktur, planer og visualisering bidrar til en god ramme for barnet/den unge å utvikle seg innenfor. Generell forebyggende tilpasning og tiltak ...
 • Tema: Kvantiteter

  06.05.2020 | Kapittel

  En gjennomgang av mengdebegreper og litt om gradering av adjektiv  ...
 • Statped viktig bidragsyter i prosjektet Alvorlig sykt barn

  24.08.2021 | Artikkel

  ...listet ut i Regjeringens digitaliseringsstrategi Én digital offentlig sektor. Regjeringens ambisjon er at: "Ingen skal være kasteball mellom ulike offentlige aktører. Derfor må vi jobbe sammen for å løse brukernes ...
 • Synstap og inkludering

  15.06.2016 | Artikkel

  ...tilrettelegge omgivelsene og aktivitetene slik at alle kan delta. Her er noen grunnleggende regler for å inkludere. Presenter deg Si navnet ditt når du tar kontakt med en person som er synshemmet. Det er ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!