Til hovedinnhold
Viser 761–770 av 3014 treff.
 • TinyTap

  15.08.2017 | App

  Tiny Tap er en pedagogisk verktøyapp du kan bruke for å lage interaktive spill, aktiviteter og øvingsoppgaver Tiny Tap er laget med tanke på at du som bruker blir produsent og den legger opp til deling ...
 • Arbeidsliv

  21.09.2023 | Kapittel

  Personer med syns- og hørselstap har ofte behov for tilrettelegging på arbeidsplassen, ut fra arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger. Dette er nedfelt i Arbeidsmiljøloven § 4-6, og § 4-2b ...
 • Pedagogisk bruk av Skrivetrappa

  31.05.2023 | Kapittel

  Vi anbefaler at når du går i gang med å tilrettelegge for skriveopplæring i tråd med denne veilederen gjør du følgende. Ta utgangspunkt i personens utviklingstrinn (jmf. Beskrivelse av skrivetrappa). Når ...
 • Mobilize Me

  07.02.2018 | App

  ...og kontret oversikt for personer med behov for forutsigbarhet og struktur. Mobilize Me er en kalender med bilder, tidsmarkører og flere funksjoner som hjelper personer med behov for tydelig og visuell struktur ...
 • E-læring - Fra ord til orden

  28.01.2022 | Tema

  Fra ord til orden er en metodikk for trinnvis utvikling av språkferdigheter, fra ordkunnskaper og beskrivende språk, til mer avansert språk for planlegging og refleksjon. Utforskning av språk og kunnskap ...
 • Syn

  11.05.2023 | Kapittel

  ...bearbeide lysinntrykk. Man vet mye om hvordan hjernen tolker synsinntrykkene, og det forskes stadig for å oppdage flere nyvinninger som gjelder hjernens funksjon. En normal synsutvikling er avhengig av at ...
 • micro:bit - mikrokontroller

  19.08.2021 | Kapittel

  ...mikrokontroller som du kan programmere ved hjelp av datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett. Det er utviklet spesielle apper og webbaserte løsninger for å programmere micro:bit. Du kan godt bruke micro:bit alene, men ...
 • Lærlinger og lærekandidater med nedsatt hørsel

  18.05.2017 | Artikkel

  ...bedrift, som lærling eller lærekandidat. Å sikre tilretteleggin for lærlingen eller lærekandidaten med nedsatt hørsel er viktig, også på arbeidsplassen. Dette kan handle om: Tilrettelegge for god kommunikasjon ...
 • Inkludering

  01.08.2022 | Fagområde

  ...trenger å være en del av et fellesskap. Sosial tilhørighet er en viktig ramme for læring og utvikling, enten en er liten eller stor.
 • Oversikt og forutsigbarhet

  19.03.2022 | Kapittel

  ...med autisme får oversikt og forutsigbarhet.  Uavhengig av kognitiv fungering vil struktur, forutsigbarhet og oversikt være viktig for at barn og unge med autismespekterforstyrrelser skal kunne delta i ...