Til hovedinnhold
Viser 771–780 av 2835 treff.
 • Instagram

  01.02.2023 | Artikkel

  Her kan du lese mer om sakene Statped publiserer på Instagram. Klikk på Instagrampostene for å lese mer Vårens kurs Flerspråklighet og spesialpedagogiske behov Laginnsats når språk- og talevanskane blir ...
 • Hva er autisme?

  19.03.2022 | Kapittel

  Noen diagnoser i autismespekteret Barneautisme: 1) utvikling før tre års alder avviker fra normalen eller er forsinket, 2) sosial samhandling og kommunikasjon har en kvalitet som avviker fra normalen samt ...
 • Samlingsstund

  28.08.2014

  ...er en felles start på dagen. Faste aktiviteter gir god forutsigbarhet for alle barn. Samlingsstunden kan imidlertid være krevende for barn som har høyt aktivitetsnivå og konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker ...
 • Praktisk informasjon

  07.09.2022 | Artikkel

  Samisk spesialpedagogisk nettverk ved Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) og Nasjonalt senter for samisk i opplæringa har gleden av å invitere deg til Samiske pedagogiske fagdager i Trondheim.   Samiske ...
 • Utredning før diagnostisering og identifisering av døvblindhet

  17.06.2016 | Tjeneste

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF er gitt et særlig ansvar for ledelse og tilrettelegging av arbeidet til Nasjonalt tverrfaglig team (NTT). Teamet er sammensatt av kvalifiserte fagpersoner innen ulike ...
 • Happy Apping webinar: Lese- og skrivestøtte på iPad

  01.04.2020 | Video

  Webinar for lærere/spesialpedagoger som jobber med elever med lese- og skrivevansker. Her får du tips til hvordan du kan tilrettelegge undervisningen, også hjemmeundervisningen, for elever med lese- og ...
 • Kroppsøving i klasse med elev som er synshemmet

  22.02.2015 | Bok/hefte

  ...hovedsaklig laget for lærere som har en synshemmet elev i klassen. En inkluderende skole har vi stadig behov for å øve inn nye måter å tenke og handle på. Klassefellesskapet skal fungere for alle - både faglig ...
 • Hørselstap og pedagogisk tilrettelegging

  28.06.2016 | Artikkel

  ...løsninger og metodikk. Disse momentene påvirker hverandre gjensidig. Bevisste valg vil gi gode løsninger for elever med nedsatt hørsel. Pedagogisk tilrettelegging favner om organisering av årskull og gruppeinndelinger ...
 • ADHD

  07.02.2023 | Kapittel

  ...kan for eksempel handle om:   Tilrettelegge dagen med høy grad høy grad av struktur og forutsigbarhet  Visuell støtte.  Tilgang til fikleaktiviteter for å redusere stressnivået Legge til rette for påvirkning ...
 • Hørselstap og teknisk tilrettelegging

  09.06.2016 | Artikkel

  ...tilrettelegging for hørselstap handler om å øke tilgangen til lyd med hørselstekniske hjelpemidler for å skape så gode lytteforutsetninger som mulig. Dette kan gjøres gjennom hjelpemidler som gir nærlyd, eller hjelpemidler ...