Til hovedinnhold
Viser 781–790 av 2835 treff.
 • Digital Natives With Reading Difficulties. A study of dyslexic adolescents' integration of conflicting information across web pages and presentation formats

  23.05.2019 | Artikkel

  ...resultatet på kunnskaps- og integreringsoppgavene etter lesing.  Siden lesing på nett antas å være krevende for arbeidsminnet, undersøker avhandlingens tredje artikkel hvordan arbeidsminne har vært definert og operasjonalisert ...
 • Lese- og skrivevansker i videregående skole

  18.06.2020 | Artikkel

  ...skole er lesing for læring godt etablert. Elevene skal arbeide med nye fag som ikke er kjent fra grunnskolen, og lære mange nye og hittil ukjente begreper.  Dette kan være en utfordring for elever medlese ...
 • Instagram

  01.02.2023 | Artikkel

  Her kan du lese mer om sakene Statped publiserer på Instagram. Klikk på Instagrampostene for å lese mer Vårens kurs Flerspråklighet og spesialpedagogiske behov Laginnsats når språk- og talevanskane blir ...
 • Bruk av VR i begrepstrening

  06.11.2019 | Artikkel

  ...begrepstreningen mer konkret. Du kan for eksempel bruke appen Wander eller Google Earth VR som utgangspunkt for samtale og språkstimulering. Her er det mange muligheter til å snakke om plassering/preposisjoner og begrepslæring ...
 • Talesyntese

  01.12.2020 | Kapittel

  ...ønsker og lytte til den så mange ganger du trenger. For mange er dette helt nødvendig. Bildeblokk lesestøtte2 Hvem er talesyntese ekstra viktig for For elever som har utfordringer med avkoding, kan talesyntese ...
 • Number Line

  03.05.2016 | App

  Number Line kan du lage egen tallinje og bruke den til å visualisere tallsekvenser og vise strategier for å telle, sammenligne, addere, subtrahere, multiplisere og dividere hele tall. Appen har en nøytral ...
 • Meld inn elever

  14.06.2018 | Tjeneste

  (velg «Elev») For- og mellomnavn Etternavn  Født (ddmmåååå) Hjemmeadresse Postnummer Poststed fylles ut automatisk når postnummer er fylt ut. Mobil (foresatt eller elev) E-post (foresatt eller elev) Kjønn ...
 • Hverdagsbyen

  30.09.2021 | Artikkel

  ...barn i barnehagen på en praktisk og digital måte kan lære om programmering. Inkludering i barnehagen handler blant annet om tilrettelegging for sosial deltakelse. Da er det viktig å finne læringsaktiviteter ...
 • Lokal kompetanseutvikling - matematikkvansker

  01.06.2021 | Artikkel

  Kommuner og fylkeskommuner kan kontakte Statped for bistand til kompetanseutvikling på fagområdet matematikkvansker. Tjenestene kan rettes mot PPT, skoler og barnehager og gjerne i samarbeid. Vi har også ...
 • Syn og universell utforming

  17.06.2016 | Artikkel

  Universell utforming er å utforme omgivelsene slik at de kan brukes av alle. For synshemmede har dette stor betydning på områder som kollektivtransport, billettautomater, gatemiljøer, IKT-løsninger og ...