Til hovedinnhold
Viser 961–970 av 2835 treff.
 • Hvordan gjennomføre omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  For at omvendt undervisning skal gi økt læringsutbytte for elevene med spesialpedagogiske behov, må ressursene være godt tilpasset. Det er viktig at du tar utgangspunkt i elevens kognitive, språklige og ...
 • Identifisere barn med autismespekterforstyrrelser

  19.03.2022 | Kapittel

  ...til å lære og utvikle seg og kan hindre skjevutvikling av sekundære problemer og tilleggsvansker. For barn som har autisme er det viktig at laget rundt barnet oppdager og setter i gang tiltak tidlig. Tidlige ...
 • Tidlig innsats

  18.03.2022 | Kapittel

  ...til å lære og utvikle seg og kan hindre skjevutvikling av sekundære problemer og tilleggsvansker. For barn som har autisme er det viktig at laget rundt barnet oppdager og setter i gang tiltak tidlig. Identifisere ...
 • Kartlegging av bimodal tospråklig utvikling

  02.04.2018 | Artikkel

  ...gjennom sin CI eller begynner i en barnehage. Språksenteret i hjernen trenger tidlig stimulering for å utvikle seg til å bli flink til å behandle språklig input – om det er tegnspråk og/eller talespråk. Foreldrene ...
 • iMovie – videoredigering på iOS

  06.06.2016 | App

  ...på iPad, iPhone og Mac. Bilder og video konkretiserer lærestoffet. For mange elever med spesielle behov er visualisering avgjørende for å forstå og tilegne seg kunnskap. Video egner seg derfor godt til ...
 • Erasmus+ 2019 Strategisk partnerskap – Alvorlig skolefravær

  30.11.2022 | Artikkel

  Prosjektets målsetting Endringer i samfunnet, kunnskap fra forskning og erfaringer fra arbeid med alvorlig skolefravær har skapt behov for å utvikle eksisterende rutiner og praksis i skoler og kommuner ...
 • Spill til bruk i undervisningen

  20.01.2022 | Kapittel

  Materialet er laget for bruk i punktskriftopplæringen.  Les mer og bestill her.   Sirkelludo  Brettspill for to personer. Målet er å flytte sine brikker fra et hjørne utenfor ytterste ring (sirkel) til sentrum ...
 • Guldal Lále

  21.11.2018 | App

  Guldal Lále er en app for å utvikle lytteferdigheter. Appen skal støtte lytte- og talespråk-utviklingen for barn med hørselsvansker. Den kan også være anvendelig for barn som skal lære seg nordsamisk.
 • ILO og EILO

  15.02.2022 | Kapittel

  Induced laryngeal obstruction (ILO) er en samlebetegnelse for ulike pustevansker hvor man får problemer med å puste inn. En undergruppe av ILO kalles EILO (exercised induced laryngeal obstruction) og innebærer ...
 • Foniebmgæhttjalibme julevsámegiellaj/lulesamisk

  06.02.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...hållamnårma milta, jali jus ietján aj sihtá máná jiednadimev tjielgadit. Foniebmagæhttjalime ulmme l gávnadit makkir jiednadimijt mánná jiednat ja/jali álkket álkkedimprosessaj baktu. Dan vuodon máhttá ...