Til hovedinnhold
Viser 1101–1110 av 2352 treff.
 • Lære punktskrift

  19.06.2016 | Artikkel

  Elever som skal lære punktskrift, må forstå hvordan tegnet er bygget opp. De må registrere antall punkter og forstå hvordan punktene er plassert i forhold til hverandre. Les mer om punktskriftsystemet ...
 • Gråtende hender

  26.10.2021 | Nettressurs

  Gertrud har eksistert. Historiene deres er satt sammen av gjenfortellinger fra tidsvitner. Historiene som skildres er med andre ord en sammensetning av flere personers opplevelser og skjebner i Tyskland under ...
 • Styrke sentrale ferdigheter med programmering

  01.03.2021 | Kapittel

  ...med programmering i skolen er ferdighetene elevene tilegner seg. I tillegg til å lære å programmere, som kan være en ettertraktet ferdighet i fremtidens arbeidsliv, lærer elevene ett sett med ferdigheter ...
 • TegnRik

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...kortene kan en spille lotto eller memory. Vinneren er den som får flest par, eller som først fyller lottobrettet. TegnRik kan også spilles som et gjettespill ved at spillerne mimer eller beskriver aktiviteter ...
 • Brukerundersøkelsen 2016

  09.03.2017 | Publikasjon

  2016 (PDF) Som i 2014 og 2015 var undersøkelsen rettet til Statpeds individuelle brukere, og samarbeidspartnere: alle landets PP-tjenester barnehager og skoler som har barn eller ungdommer som mottar tjenester ...
 • Om filmen Rom for mangfold

  22.06.2016 | Publikasjon

  Lindesnes i Vest-Agder ville gå på samme skole som alle andre han kjente. På den lille fådelte skolen på Selsøyvik på Helgelandskysten går Pernille (15) som har Asperger syndrom. Hvordan jobber man med inkludering ...
 • Hvorfor kan ikke jeg få bruke hodet? Rapport om eksamen, obligatoriske prøver og vurdering for elever med behov for ASK

  26.02.2020 | Veileder

  (ASK) -bruker som ble intervjuet i rapporten om eksamen, obligatoriske prøver og vurdering for elever med behov for ASK.  Utarbeiding av rapporten er et arbeid som Statped har utført som en del av ASK-oppdraget ...
 • Språklig organisering

  20.03.2023 | Kapittel

  ...andre faktorer. Det er behov for å kunne organisere et stort ordforråd så oversiktlig og forståelig som mulig. Kommunikasjonsmiddelet skal ivareta muligheten for å snakke om mange ulike tema, skifte tema ...
 • Sårbarhet ved tolket samhandling

  07.02.2022 | Kapittel

  ...når vi snakker sammen. Som vi var inne på i modulen «Hva er tolking?», under samtale og samtalens maskineri, så krever felles forståelse et godt stykke språkarbeid. Elementer som blikkontakt, tolkens prosesstid ...
 • Focus MDVI

  27.04.2015 | Veileder

  Tsjekkia, Luxembourg og Norge deltok i prosjektet. Veilederen er en del av arbeidet som ble gjort gjennom de tre årene som Comeniusprosjektet varte. Det setter fokus på synspedagogens arbeid i utredningen ...