Til hovedinnhold
Viser 1111–1120 av 2352 treff.
 • Sårbarhet ved tolket samhandling

  07.02.2022 | Kapittel

  ...når vi snakker sammen. Som vi var inne på i modulen «Hva er tolking?», under samtale og samtalens maskineri, så krever felles forståelse et godt stykke språkarbeid. Elementer som blikkontakt, tolkens prosesstid ...
 • TEACCH gir struktur og oversikt

  19.03.2022 | Kapittel

  ...for struktur i hverdagen for å lære og bli selvstendige. TEACCH er en helhetlig pedagogisk metode som strukturerer omgivelsene og opplæringen etter fem prinsipper.  Mennesker med ASF har store vansker ...
 • Erfarende og skapende læring med spill

  14.09.2020 | Kapittel

  Konstruksjonsspill gir deg muligheter til å erfare det du skal lære. Du kan skape, manipulere og oppleve på en måte som ikke er mulig i den virkelige verden. Dette åpner opp for kreativ og spennende læring for alle elever ...
 • Synsfunksjon

  21.05.2015

  Synsfunksjon er summen av en rekke delfunksjoner som synsfelt, detaljsyn, fargesyn, dybdesyn og kontrastsyn. Mange av delfunksjonene kan måles nokså eksakt ved hjelp av formelle tester. Detaljsyn (visus) ...
 • Hva er ADHD?

  15.06.2022 | Kapittel

  ...impulsivitet og oppmerksomhetsvansker, og vanskene opptrer i et spekter fra mildt til alvorlig. All utredning som gjelder diagnoser utføres av helseforetak, BUP for barn og DPS for voksne over 18 år.   ADHD kan presentere ...
 • Toleransevindu og affektregulering

  15.06.2022 | Kapittel

  ...og annet som påvirker oss. Denne grensen kan vi kalle for vårt toleransevindu. Når vi er innenfor toleransevinduet, er vi der hvor vi klarer å ta imot ny informasjon og beskjeder, tåler det som skjer, og ...
 • MOLAS

  21.06.2016 | Artikkel

  ...bedriftene tar imidlertid ikkemye hensyn til eksisterende støtteordninger som finnes i det enkelte land. MOLAS var det første som kombinerte etablerte støtteordninger både pedagogisk og finansielt i Norge ...
 • Oversikt og forutsigbarhet

  19.03.2022 | Kapittel

  ...kommunikasjon og med sosialt samspill. Vanskene gjør at de har problemer med å forstå situasjoner og hva som er forventet av dem.  Den pedagogiske tilretteleggingen handler først og fremst om å etablere en god ...
 • Lover og rettigheter i barnehage og skole

  02.09.2022 | Artikkel

  Flerspråklige i barnehage og skole har samme grunnleggende rettigheter som andre.  Dette gjelder både gratis opplæring, tilpasset opplæring, spesialundervisning og rett til å gå på nærskolen. Minoritetsspråklige ...
 • Analog programmering (uten datamaskin)

  19.08.2021 | Kapittel

  ...programmeringsspråk, og kan utforskes gjennom aktiviteter som ikke trenger å involvere teknologi. Elevene kan lære å sette sammen en serie av instruksjoner til en algoritme som løser en gitt oppgave. Da kan de bruke grunnleggende ...