Til hovedinnhold
Viser 1141–1150 av 2352 treff.
 • Syn og universell utforming

  17.06.2016 | Artikkel

  ...synshemmede har dette stor betydning på områder som kollektivtransport, billettautomater, gatemiljøer, IKT-løsninger og bygninger. Universell utforming har som mål at flest mulig skal kunne delta aktivt i ...
 • – Jobber med tett kobling til praksisfeltet

  28.10.2022 | Artikkel

  Etter noen år i skolen, som lærer og spesialpedagog, tok han en mastergrad i spesialpedagogikk, med fordypning i logopedi. Deretter jobbet han noen år som rådgiver i PP-tjenesten og som logoped innen helsesektoren ...
 • Erfaringer gjort med tall og Su Doku

  28.06.2022 | Kapittel

  ...språklig og på andre kognitive områder, er det å arbeide med tall noe jeg ofte starter med. Mange som er helt blanke når det gjelder bokstaver og ord, klarer for eksempel å legge tallene riktig etter hverandre ...
 • Blir alt tolket?

  29.10.2021 | Kapittel

  ...i filmen Barn om tolking sier at tolken skal tolke alt. Tolken skal fange opp alt som sies på begge språk. Både det som blir sagt og slik det blir sagt. Det å komme frem til felles forståelse av hva vi ...
 • MOLAS

  21.06.2016 | Artikkel

  ...bedriftene tar imidlertid ikkemye hensyn til eksisterende støtteordninger som finnes i det enkelte land. MOLAS var det første som kombinerte etablerte støtteordninger både pedagogisk og finansielt i Norge ...
 • Oversikt og forutsigbarhet

  19.03.2022 | Kapittel

  ...kommunikasjon og med sosialt samspill. Vanskene gjør at de har problemer med å forstå situasjoner og hva som er forventet av dem.  Den pedagogiske tilretteleggingen handler først og fremst om å etablere en god ...
 • Lover og rettigheter i barnehage og skole

  02.09.2022 | Artikkel

  Flerspråklige i barnehage og skole har samme grunnleggende rettigheter som andre.  Dette gjelder både gratis opplæring, tilpasset opplæring, spesialundervisning og rett til å gå på nærskolen. Minoritetsspråklige ...
 • Lovverk

  06.04.2021 | Kapittel

  ...høyrsel rettar som det er nødvendig for foreldre og resten av laget rundt barnet å vere kjende med. Ikkje alle lovar, reglar og rettar er aktuelle for alle. Her har vi laga ei oversikt som kan vere til hjelp ...
 • Digitale kommunikasjonsmidler - hva finnes?

  16.03.2023 | Kapittel

  ...hjelpemidler. Det er NAV HMS som har ansvar for å gi teknisk opplæring i bruken av de ulike kommunikasjonsmidler. Lov om folketrygd regulerer hvem som kan søke om hjelpemiddel. Personer som har en sykdom, skade ...
 • Afasi og livskvalitet

  14.06.2016 | Artikkel

  Tiltak som kan opprettholde en god livskvalitet bør være en del av oppfølgingen. Personer med afasi kan oppleve dårligere livskvalitet enn før de fikk afasi. Andre opplever at livskvaliteten er som før.