Til hovedinnhold
Viser 1151–1160 av 2352 treff.
 • Normal variasjonsgruppe (0‒14)

  28.08.2014

  ...poeng har vi derfor kalt for normal variasjonsgruppe. Med «normal variasjonsgruppen» mener vi barn som ser ut til å fungere uten å ha store vansker med konsentrasjon, oppmerksomhet og kontroll og regulering ...
 • Interessekartleggingsskjema - for læring og trivsel

  31.01.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...inviterer pedagogisk personale og omsorgspersoner til å være kreative når det gjelder å bruke interesser som grunnlag for å sette læringsmål og utforme tiltak. Denne interessekartleggingen består av et kartleggingsskjema ...
 • Taktile symboler og planer

  04.03.2016 | Veileder

  Veilederen gir informasjon til de som ønsker å bruke taktile symboler og planer i arbeid med barn, unge eller voksne som har en synsnedsettelse. Foresatte og andre nærpersoner kan også ha nytte av veilederen ...
 • Strakstilbud ved hørselstap

  19.06.2016 | Tjeneste

  Strakstilbud er samtaler med foreldre til små barn med nyoppdaget hørselstap. Det gis så raskt som mulig etter at Statped har fått en henvendelse fra spesialisthelsetjenesten, eller etter at hørselstapet ...
 • Tiltak og oppfølging for skolebarn

  23.10.2017 | Artikkel

  ...skolebarn som stammar, treng hjelp til å få betre taleflyt, men også støtte til å møte eventuelle negative kjensler knytt til stamminga. Direkte tiltak Ein logoped arbeider direkte med eleven som stammar ...
 • Osmo

  27.03.2019 | App

  ...og lek. Osmo video Koding Osmo Koding består av spillbaserte apper for iPad og konkrete kodebrikker som brukes til å gi kommandoer. Koding blir introdusert på en enkel og tydelig måte ved hjelp av konkreter ...
 • Apper for å jobbe med språk

  05.03.2019 | Artikkel

  ...annet filmatisere historiske hendelser og sosiale historier.  Elever som har behov for å øve seg på tale, kan bruke Puppet Pals som et taletreningsverktøy. Forskjellige karakterer gir muligheter til å ...
 • Ulike måter å lese på

  02.04.2018 | Artikkel

  ...viktig når man husker at hørselshemmete barn ikke har de samme mulighetene som andre til ”å overhøre” andre. Velg bøker med lengde som passer barnets konsentrasjonsevne og etter følgende kriterier: barnets ...
 • Åpne og lukke et program

  30.08.2019 | Kapittel

  Det er flere måter å åpne et program på. Her er alternativene som fungerer best for elever med blindhet og sterk svaksynthet: Trykk tasten Win og skrive de første bokstavene til programnavnet i søkefeltet ...
 • Nedsatt hørsel og inkludering

  13.07.2016 | Artikkel

  ...ferdighetene deres. Dersom kommunikasjonen svikter, kan barnet eller eleven oppleve det psykososiale miljøet som vanskelig. Dersom elever kommuniserer best på et annet språk enn sine venner, kan pedagogen bygge bro ...