Til hovedinnhold
Viser 1281–1290 av 2352 treff.
 • Lokal kompetanseutvikling - matematikkvansker

  01.06.2021 | Artikkel

  ...tett på barna og elevene. Dette betyr at det vil forventes lokal kompetanse om vanlige lærevansker som matematikkvansker. Nordahl-rapporten illustrerte gjennom en pyramide ulike grader av behov for tilrettelegging ...
 • Overganger mellom aktiviteter

  28.08.2014

  ...vanskelig å avgrense og definere en overgang da den ofte begynner i en aktivitet som skal avsluttes, og går over i en aktivitet som skal startes opp. Overganger Overgangene handler om å «lande» eller avslutte ...
 • Overgang til voksenlivet

  07.07.2020 | Kapittel

  ...bør derfor starte tidlig. Mens eleven enda er i videregående opplæring er det viktig å forberede det som skal skje etter endt skolegang. Karriereveiledning er nyttig, med tanke søkelys på eventuell videre ...
 • Avbildende tegn

  07.03.2023 | Kapittel

  ...visuelle ressurser slik at hjernen oppfatter det som sies som et «bilde» eller en «skisse» (Halvorsen, 2020). I eldre tegnspråklitteratur ble disse omtalt som proformer. Det er viktig å presisere at grunntegn ...
 • Hjertespråkets talskvinne

  24.01.2014

  fastslår Aasta. I 1975 ble Ante vist for første gang på norske TV-skjermer. Serien om samegutten som måtte gå på internatskole og ikke fikk snakke samisk ble en stor suksess, og i kjølevannet av den fulgte ...
 • Risikogruppen (15‒34)

  28.08.2014

  ...innebærer det at du som er barnehagelærer, rapporterer om at barnet er blant de ca. 8 % av barna med mest vansker. Poengskåren 15‒34 poeng kalles for risikogruppen. Med dette menes barn som har såpass uttalte ...
 • Kopiere, flytte, slette og gi nytt navn til filer

  02.09.2019 | Kapittel

  ...dialogene Åpne eller Lagre som. Filbehandling kan også gjøres fra Filutforsker. Filbehandling med Word, Excel eller PowerPoint Når du er i dialogen Åpne (Ctrl+o) eller Lagre som (F12), kan du kopiere, flytte ...
 • Taktile kart

  07.10.2013

  ...eller flere plan. Vann, skog, veier og lignende er markert med ulike teksturer (overflater). Kart som brukes for å lære mobilitetsruter, kan ha symboler for kjennemerker og ledelinjer, for eksempel gelender ...
 • Stamming i videregående skole

  21.02.2018 | Artikkel

  Elever i videregående skole som stammer, har i likhet med barn i skolealder, økt sannsynlighet for vedvarende stamming. Noen opplever at stammingen avtar noe, mens andre opplever at stammingen tiltar.
 • Logopediske tiltak og oppfølging for personer med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  Personer som får afasi vil ha behov for oppfølging av logoped. Tiltakene bør være individuelt tilpasset, og de bør være en del av en helhetlig og tverrfaglig oppfølging. Det overordnede målet med oppfølgingen ...