Til hovedinnhold
Viser 1301–1310 av 2352 treff.
 • Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB)

  20.03.2017 | Tjeneste

  ...tverrfaglig tilbud. Det er Statped, fagavdeling kombinerte syns- og hørselsvansker og døvblindhet, som bidrar inn i denne tjenesten. Regionale sentre i NKDB Regionsenter for døvblinde, Universitetssykehuset ...
 • Utredning før diagnostisering og identifisering av døvblindhet

  17.06.2016 | Tjeneste

  ...innen ulike medisinske fagområder og fagpersoner i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB), som Statped er en del av Når både syns- og hørselsfunksjoner er nedsatt er det viktig å kartlegge omfanget ...
 • Kartlegging og tiltak om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  18.06.2016 | Tjeneste

  For personer som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon, er det en nær sammenheng mellom kartlegging og tiltak. Statped bidrar på ulike måter til å kartlegge og utvikle tiltak. Kartlegging må ...
 • Organisere undervisningen

  14.06.2016 | Artikkel

  Kompetansemålene i regning er krevende læringsmål for elever som er synshemmet. Flere tema krever en annen undervisningsmetodikk og læremiddel som er tilpasset synsvansken. Regning inngår i fag generelt og ...
 • Eleven

  18.05.2021 | Kapittel

  ...opplever sin egen situasjon For å kunne hjelpe en elev som strever med å være på skolen er det helt avgjørende å få oversikt over: Hvilke områder som gjør det vanskelig/ubehagelig å møte opp og delta på ...
 • Friminutt

  06.05.2021 | Kapittel

  ...være lekepreget til å bli mer samtaleorientert. Dette påvirker hvilke tiltak som vil være aktuelle. Nedenfor er det to lister som tar utgangspunkt i rammene og i lærerens mulighet til å skape gode situasjoner ...
 • Feste programmer til Startmenyen og Oppgavelinjen

  21.04.2021 | Kapittel

  Oppgavelinjen. Startmenyen er menyen som kommer opp når du trykker på Start (Vindu-symbolet nederst til venstre på skjermen din) eller Win-tasten på tastaturet. Oppgavelinjen er linjen som er nederst på skjermen din: ...
 • Skriverammer

  13.01.2022 | Kapittel

  ...nødvendig for å kunne klare å formidle seg skriftlig. Hvor mye av teksten som skal rammes inn er avhengig av behovet til eleven. Tankekart som skriveramme Å bruke tankekart kan være en fin måte å bruke skriveramme ...
 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  ...hva som kommer til å hende når man gjør det samme hver dag, for eksempel å vaske hendene før man spiser. Det å klatre opp trappen for å komme til lekerommet hver dag, gjorde at barnet visste hva som skulle ...
 • Forklaring

  18.09.2018 | Kapittel

  Barn som er forsinket når det gjelder samspill og språklig utvikling bør ha kontakt med få voksne i barnehagen. Barn oppnår vanligvis samspill først med nære omsorgsgivere, som mor, far og nære familiemedlemmer ...