Til hovedinnhold
Viser 1321–1330 av 2583 treff.
 • Sorg - det hjelper å snakke om det

  07.09.2016 | Nettressurs

  ...vender seg til foreldre og andre voksne som ønsker informasjon om hvordan å støtte døve barn/ungdom i sorg. Innholdet på nettstedet består i hovedsak av personer som reflekterer rundt ulike tilnærmingsmåter ...
 • WASSP-skolebarn

  05.12.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...tilbakemeldinger på i hvilken grad de opplever de ulike spørsmålene som sanne eller ikke. Tilbakemeldingen skal gis ved å sette en strek på en linje som går mellom to smileys. WASSP-skolebarn kan benyttes før, under ...
 • Ménières sykdom

  20.10.2016 | Artikkel

  ...og nedsatt hørsel. Symptomene kommer vanligvis plutselig, og starter ofte med kraftig svimmelhet, som kan vare fra 1-2 timer og opptil flere dager. Hos mange etterfølges det av kvalme og oppkast. Under ...
 • Synsfunksjon i en pedagogisk sammenheng

  18.09.2019 | Nettressurs

  ...elev som har nedsatt syn.  Videoserien er først og fremst rettet mot pedagogisk personale i skolen. Andre som også kan ha nytte av ressursen, er rådgivere i PP-tjenesten og personer på skolen som er i ...
 • Ulike syndromer

  05.06.2020 | Kapittel

  ...eksempel Down syndrom. Spesialpedagogiske arbeidsmåter bør legge vekt på lærings- og opplæringstiltak som tar hensyn til autismens gjennomgripende og dominerende rolle i diagnosesammenfallet.
 • Kort om korona på norsk tegnspråk

  13.08.2020 | Nettressurs

  Hva er tegnet og hva betyr det? Koronakortet tar deg gjennom tema som opptar oss alle. Inntil tegnillustrasjonene er på plass i tegnbanken, kan dere laste koronakortet og de enkelte tegnillustrasjonene ...
 • Språk og kommunikasjon – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...for at barnet skal være aktiv i kommunikasjonen med omgivelsene, er at det opplever kommunikasjonen som meningsfull. Hvert enkelt barn følger sitt eget tempo, så det kan være store individuelle forskjeller ...
 • Funksjonelle livsferdigheter

  07.02.2023 | Kapittel

  Læring av funksjonelle livsferdigheter og ferdigheter som er nyttige i et livsløpsperspektiv er viktige målområder. Dette omfatter ferdigheter som er nødvendige for å kunne utfolde seg og møte vanlige ...
 • Årsaksforklaringer

  04.08.2023 | Kapittel

  Fellestrekket er at elevene presterer lavt i matematikkfaget. Matematikkvansker bør derfor forstås som et paraplybegrep som rommer mange ulike utfordringer og diagnoser. Matematikkvanskene kan ha svært ulike årsaker ...
 • Selvstendig mestring av skolehverdagen

  09.08.2023 | Kapittel

  ...instruksjoner som håndledning og baning av bevegelser gjentatte erfaringer god tid til nødvendige repetisjoner Skolen bør i samråd med elev og foresatte kartlegge hvilke ferdigheter som skal prioriteres ...