Til hovedinnhold
Viser 1341–1350 av 2352 treff.
 • TegnTips til barnehager

  02.06.2021 | Nettressurs

  ...med muntlige ord. Grip sjansen, TegnTips hjelper dere i gang. Tegnspråklige barnehager og barnehager som bruker tegn for å støtte hørende barns talespråklige utvikling, melder at barna formidler behov og ...
 • Når tall blir tull

  27.01.2016 | DVD

  ...av tall, tabeller, koder, tid og rom, svikter? For en med store matematikkvansker, kan hverdagsting som det å få oversikt over en busstabell, holde styr på datoer og avtaler, orientere seg, eller holde orden ...
 • Hva sier forskning om omvendt undervisning?

  22.08.2022 | Kapittel

  ...vurdere elevenes  læringsarbeid. Mulighet for mobil læring ettersom ressursen kan sees når som helst og hvor som helst på mobile enheter.   Elevoppfølging En litteraturstudie gjort av Altemueller og Lindquist ...
 • Mine sirkler – Brukerveiledning

  06.06.2016

  ...bruk PC med sirkel hentet fra CD-en som følger med eksempelheftet «Kristin og de andre». Husk at det er strukturen «Mine sirkler» som skal brukes. Det er bare eksempler som er gitt i applikasjonen. Applikasjonen ...
 • Se mitt språk

  28.10.2016 | Tjeneste

  Se mitt språk er et opplæringstilbud i tegnspråk for foreldre til barn som har en hørselshemning. Opplæringen skal bryte språkbarrieren i familien. Vi fokuserer derfor på barnets tospråklige tilhørighet ...
 • Guidelines for Assessment of Cognition in Relation to Congenital Deafblindness

  11.11.2015 | Veileder

  ...har vært «From sensation to dialogue» som foreslår at kognisjon, referert til læring og viten, bør bli adressert i et vidt perspektiv som involverer disipliner som fysiologi, nevrologi, kognitiv psykologi ...
 • SMART – undersøkelse og behandling ved alvorlig hjerneskade

  02.03.2016 | Artikkel

  Redskapet er utviklet for personer som gir få og svake responser, og hvor det er vanskelig å bestemme sansemodaliteter for stimulering. SMART måler responsfrekvens og -styrke som er av stor betydning ved valg ...
 • Tilbake til skolen etter en hodeskade

  02.02.2016 | Veileder

  ...hvilke følger det får for opplæringen. Denne veilderen er ment som en hjelp og et ungangspunkt for å tilrettelegge best mulig for elever som kommer tilbake til skolen etter en hodeskade. Statped ...
 • Non-verbale lærevansker

  30.03.2016 | Bok/hefte

  ...for barn og ungdom (BUP) og habiliteringstjenester som utreder og behandler barn og ungdom. Den vil også være interessant for pedagoger og foreldre som ønsker å vite mer om nonverbale lærevansker og om ...
 • Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler

  14.06.2016 | Veileder

  Veilederen gjelder elever som er blinde eller sterkt svaksynte i grunnskolen og i videregående opplæring. Elever som er blinde eller sterkt svaksynte, har rett til opplæring i punktskrift og bruk av tekniske ...