Til hovedinnhold
Viser 1451–1460 av 2352 treff.
 • Google Earth VR

  25.11.2019 | App

  Google Earth VR gir mulighet for visuell støtte i undervisning og tilrettelegging for elever som trenger trygghet ved overganger til nye steder. Du kan reise over hele verden i VR og oppleve mye av det ...
 • Trinn 1 Det blinde barnet leker med pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  Det blinde barnet må lære å bruke det samme lekemateriell som seende jevnaldrende. Det krever tilrettelagte, tidfestete og forberedte økter, skjermet for avbrytelser.  Pedagogen må lede leken til å begynne ...
 • Teknologi og universell utforming

  16.06.2016 | Artikkel

  ...teknologien er laget slik at alle kan bruke den – også de som har sansetap og motoriske eller kognitive utfordringer. Skal du for eksempel lage nettsider som alle kan bruke, må du blant annet sørge for at: Det ...
 • Paint 3D

  04.05.2018 | App

  ...plassere dem i en utvidet virkelighet (AR) via kameraet på PC eller nettbrett. Paint 3D kan brukes som et verktøy i pedagogisk tilrettelegging for visualisering og konkretisering av faglig innhold for å ...
 • Spesielle læremidler og metoder

  14.06.2016 | Artikkel

  Elever som er blinde og sterkt svaksynte, bruker andre utregningsmåter og hjelpemidler enn seende elever. Dette er alternativer til å regne med blyant og papir. Abakus Abakus er en avansert form for kuleramme ...
 • Utredning av kombinerte sansetap

  19.04.2021 | Artikkel

  ...redusere mulighetene for å utnytte den enkelte sans. Mange har både en synsrest og en hørselsrest som kan utnyttes gjennom bruk av hjelpemidler og god tilrettelegging av miljøet, både teknisk og pedagogisk ...
 • Vise vei

  17.02.2022 | Kapittel

  ...en voksen støttet barnet i en tolkesituasjon. Vi fikk også noen innspill fra en mor og en pedagog som selv er døve, og har erfaring med tolk. De mener at det er viktig at barna får se tolk i praksis og ...
 • Tolke for barn

  17.02.2022 | Kapittel

  ...ikke en spesiell kvalifisering for å tolke i situasjoner med barn. I filmen under får du møter tolker som deler sine tanker og erfaringer om det å tolke i situasjoner med barn. Dam_tolk_tolke_for_barn Sentrale ...
 • Voksenrollen

  09.09.2022 | Kapittel

  ...med blindhet blir selvstendige i daglige gjøremål. Det kan være fristende å hjelpe hvis vi ser barn som strever eller blir frustrerte. Dette kan minske barnets muligheter til å bli selvstendig. Dette gjelder ...
 • Programmering og tilgjengelighet for elever med nedsatt hørsel

  10.08.2021 | Kapittel

  ...programmeringsprosessen samarbeid og verbal kommunikasjon. Når vi programmerer er vi algoritmiske tenkere som utforsker og feilsøker, og gjerne sammen med andre. Det er da viktig å legge til rette for at denne ...