Til hovedinnhold
Viser 1621–1630 av 2352 treff.
 • Språk- og stemmeinnstillinger

  04.09.2019 | Kapittel

  ...endres for alle talesynteser. Med valget Tegnsetting, justerer du hvor mange skilletegn som skal leses. For en som leser mye med tale, kan valget Noen eller Ingen være det beste. Åpne dialogboksen Stemmeinnstillinger: ...
 • Undervisningsopplegg med omvendt undervisning

  20.04.2022 | Kapittel

  ...begrep som kan være vanskelig å forstå. Med bærekraftig utvikling menes ofte en plan for fremtiden som går ut på at vi må handle på en måte som gjør verden til et bedre sted for alle mennesker som lever ...
 • Touch-metoden

  03.09.2018 | Kapittel

  ...svaksynthet (https://provista.no/catalog/groups/tastaturtrening). Statped har utviklet et touchprogram som heter Tastaturbo (Tastaturbo (statped.no)). Touch-programmer er ikke en forutsetning for å lære metoden ...
 • Det praktiske arbeidet med taktile tankekart

  17.03.2021 | Kapittel

  ...av aktuell situasjon/tema som er valgt for tankekartet. Nærpersonen danner seg et bilde av hva eleven kan komme til å snakke om for å kunne stille spørsmål/snakke ut fra noe som eleven sannsynligvis kan ...
 • Overgang og skolestart for barn med spesialpedagogiske behov

  01.03.2016 | Artikkel

  ...hverdag både for barn og foreldre. Ofte er det også behov for omfattende fysisk tilrettelegging, noe som bør planlegges i god tid før skolestart.    Samarbeid og kunnskapsoverføring mellom barnehage og skole ...
 • Sosial rehabilitering

  02.02.2016 | Artikkel

  ...hjerneskade. Artikkelen er publisert i tekstsamlingen Læring i samspill. Den ser blant annet på hva som bør ligge til grunn for å tilrettelegge for sosial rehabilitering etter en ervervet hjerneskade. "For ...
 • Tegnbanken

  06.06.2016 | Nettressurs

  Tegnbanken er en ressurs der du kan finne tegn i ulike formater – som videoklipp, foto og strektegninger. Ressursen er laget for alle som bruker kommunikasjon med tegn i en eller annen form, men tegnutvalget ...
 • Eating together is an act of love: Mealtimes and inclusion

  03.05.2016 | Artikkel

  ...innebærer både samspill og glede, gir ernæring, og er en av de viktigste erfaringer og opplevelser som barnet og dets omsorgsperson kan dele. Måltidet er en anledning til læring og en av de viktigste inkluderingsarenaene ...
 • Sjekkliste for å oppdage synsvansker

  14.06.2016 | Artikkel

  ...avstander. Større barn kan du observere både hjemme, på skolen og i fritiden. Les mer om hvilke barn som bør undersøkes av øyelege. Følgende kjennetegn bør føre til en grundigere medisinsk synsundersøkelse ...
 • Dysleksi og tidlig innsats

  04.09.2017 | Artikkel

  ...ordinær lese- og skriveutvikling. Ulike modeller skildrer vanlig leseutvikling og det som skjer når barn ikke lærer å lese som forventet. Les mer om fasene i vanlig leseutvikling og hvordan barn kan spore av ...