Til hovedinnhold
Viser 1641–1650 av 2352 treff.
 • Afasi og høyteknologiske kommunikasjonshjelpemidler

  17.03.2021 | Video

  ...utprøving av et høyteknologisk kommunikasjonshjelpemiddel. I videoen blir du kjent med Olav og Bente som begge har afasi. Formålet med filmen er å bidra til økt kunnskap om afasi og høyteknologiske kommu ...
 • Overgang og skolestart for barn med spesialpedagogiske behov

  01.03.2016 | Artikkel

  ...hverdag både for barn og foreldre. Ofte er det også behov for omfattende fysisk tilrettelegging, noe som bør planlegges i god tid før skolestart.    Samarbeid og kunnskapsoverføring mellom barnehage og skole ...
 • Skreddersøm og individuelle tiltak for elever med ADHD

  15.06.2022 | Kapittel

  ...har behov for av tilpasning og tiltak for å få et likeverdig opplæringstilbud. I arbeidet med elever som har ADHD er det viktig å ta med seg: «Har du sett én elev med ADHD så har du sett én». Barn og unge ...
 • Hva er stemmevansker?

  01.03.2023 | Kapittel

  Logopediske tiltak som er målrettede, bevisstgjøringsarbeid, samt tilrettelegging er viktige faktorer for at man skal lære seg å bruke stemmen på en bedre måte. Noen har stemmevansker som vil vedvare hele ...
 • Lett tilgjengelig ASK-opplæring

  06.12.2019 | Artikkel

  Næsheim ASK som sitt arbeidsområde. Han opplever at ASK-kompetansen varierer i skole og barnehage. – Det er ikke lett å spre ASK-kompetansen, enkelte plasser er det kanskje et par barn som har behov for ...
 • Stoahkan ja gulahallan – De første utviklingsår

  05.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  Håndbok og observasjonsskjema for å kartlegge og stimulere nøkkelferdigheter som kan utvikle lek, kommunikasjon og språk hos barn.  Loga Stoahkan ja gulahallan birra davvisámegillii. «Stoahkan ja gulahallan» ...
 • Digitale ferdigheter og tegnspråk

  13.06.2016 | Artikkel

  ...deler samtidig som, for eksempel film, tegnspråktekster, animasjoner m.m.. Tegnspråktekster  Å feste tegnspråk til papir er en nesten umulig oppgave, men veldig enkelt med film. Elever som har opplæring ...
 • Før du går videre

  16.09.2020 | Kapittel

  Funksjonen virtuelt modus / lesemarkør er en funksjon i skjermleseren som blant annet bestemmer hva som skjer når du bruker piltastene. Når Teams skal brukes med skjermleser, er det noen ganger nødvendig ...
 • Overbelastning

  18.03.2022 | Kapittel

  ...være til stede eller i nærheten av bestemte personer eller steder. Ofte kan ikke barnet forklare hva som er plagsomt, og omgivelsene har vansker med å tolke signalene, og dermed hjelpe dem. Det er viktig ...
 • Voksne sitt ansvar

  21.02.2022 | Kapittel

  Det er de voksne som bestemmer at det skal være tolk til stede, og som bestiller tolk på vegne av barn. Når barn skal samhandle via tolk, må de voksne rundt barnet ha kunnskap om hva tolking innebærer ...