Til hovedinnhold
Viser 1811–1820 av 2352 treff.
 • Autismespekterforstyrrelser

  13.10.2022 | Artikkel

  Autisme eller autismespekterforstyrrelser (ASF) er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som kan ha en nevrobiologisk årsak. Internasjonalt brukes begrepet Autism Spectrum Disorders (ASD). Autisme ...
 • Nettverk i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  11.03.2017 | Tjeneste

  ...nettverkene kan være rådgivning og veiledning erfaringsdeling tiltaksutvikling videoveiledning video som grunnlag for kompetanse- og tiltaksutvikling Målgrupper Nettverkene rundt barn, unge og voksne med ...
 • Utvikle skriveferdigheter

  16.06.2016 | Artikkel

  ...opplæringen og stimuleringen et hørselshemmet barn har fått og tatt til seg Det er mange faktorer som har betydning når elever med hørselsnedsettelse skal utvikle skriveferdigheter: elevens grad av, og ...
 • I skolen

  13.06.2022 | Kapittel

  For at skolen skal famne alle barn må den opne for mangfald og variasjon. Uansett kva barn det er som skal inkluderast i fellesskapet må det leggast til rette for aktivitetar der alle kan delta ut i frå ...
 • FNs menneskerettighetsdag, 10. desember

  30.11.2021 | Nettressurs

  ...menneskerettighetsdagen. Bruk denne ressursen for å rette oppmerksomheten mot hva som er gjort for å sikre menneskers rettigheter og hvilke utfordringer som gjenstår, samt hvor viktig disse rettighetene er for fremtiden ...
 • Gleding! -med Lykke og Wilmer fortalt på norsk tegnspråk

  10.02.2021 | Nettressurs

  Vibeke Høie-holgersen. Nå foreligger fortellingen også på norsk tegnspråk. Lykke og Wilmer har gleding som superkraft, og det fine er at alle har denne superkraften. Prøv da vel; hjemme, på skolen eller ute ...
 • Hurtigtaster

  05.10.2021 | Kapittel

  ...hurtigtaster gjør at du kan jobbe mer effektivt. På tastaturet til iPad er det en del hurtigtaster som er tilsvarende, eller nesten tilsvarende de du kjenner fra PC. Oversikt over symboler på tastaturet: ...
 • Diktering

  03.12.2020 | Kapittel

  ...diktering nyttig for Elever med lese- og skrivevansker vil kunne produsere tekst ved å diktere. De som har problemer med å betjene et tastatur, vil også ha utbytte av å diktere. I skolesammenheng anbefaler ...
 • – Barnet må forstås

  22.06.2022 | Artikkel

  ...situasjon, sier Arntzen Andrew. Hun har erfaring både med overgang mellom hjem og barnehage, barn som skal skifte barnehage og overgangen fra barnehage til skole. Fra hjem til barnehage Når barnet skal ...
 • Bruke stavekontroll

  04.09.2019 | Kapittel

  ...strek under feilstavede ord eller grammatiske feil. Hvis markøren er plassert i et ord Word oppfatter som feilstavet, vil hurtigmenyen (høyreklikk med mus eller trykk Win2) inneholde endringsforslag. Er eleven ...