Til hovedinnhold
Viser 1971–1980 av 2352 treff.
 • Tactile Working Memory Scale – A Professional Manual

  06.08.2020 | Bok/hefte

  ...perspektiv på arbeidsminnet. Denne håndboken gir en teoretisk oversikt over temaet og presenterer en skala som kan brukes til å identifisere og vurdere taktilt arbeidsminne hos personer med døvblindhet. Den danner ...
 • Dynamisk kartlegging av ikke-symbolsk kommunikasjon

  25.11.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...består av et noteringshefte og en manual, og krever ingen sertifisering. Det er likevel viktig at de som benytter seg av materialet setter seg inn i  det teoretiske grunnlaget prosedyrebeskrivelsen for gjennomføring ...
 • Bevegelsesglede for synshemmede: Praktisk-pedagogisk tilrettelegging

  27.04.2015 | Bok/hefte

  ...tilrettelegging innen fysisk aktivitet for synshemmede barn.  For å få god nytte av fagstoffet og metodene som presenteres kreves det en individuell tilpasning. Det er viktig å analysere og vurdere læringspotensialet ...
 • Afasi og spesialundervisning: veiledning i dokumentasjon av praksis

  03.02.2016 | Veileder

  ...framgangsmåter logopeder kan bruke for å dokumentere afasiundervisningen. Hensikten med å dokumentere det som skjer i undervisningen er å få mer kunnskap om hvorvidt undervisningen er på rett spor. God dokumentasjon ...
 • Fysisk tilrettelegging

  07.09.2022 | Kapittel

  ...mengder informasjon om hva som er i rommet, hvor ting er plassert og hvor ting er i forhold til hverandre. Vi bruker blikket og sveiper over et rom. Kanskje vi ser sokken som stikker ut under ei pute i ...
 • Øv på avlesing, plassering i tegnrommet

  06.03.2023 | Kapittel

  Etterpå vises fasit. Eksempel: Øvelser i lokalisasjon. Hvis elevene gjorde noen feil: Snakk om hva som gikk galt og hvordan man må tenke for å få det rett (ofte blir det feil med høyre og venstre).
 • Ord og utrykk

  24.06.2022 | Kapittel

  ...pdf Last ned sammensatte ord 1.pdf Last ned sammensatte ord 2.pdf Last ned sett strek mellom ordene som passer.pdf ...
 • Skilletegn i sammensatte uttrykk

  01.09.2021 | Kapittel

  Siden mange av de virkemidlene som brukes i visuell skrift for å skrive matematikkuttrykk ikke kan brukes i punktskrift, brukes ofte ulike skilletegn:   Multiplikasjonstegn   Noen ganger må vi bruke multiplikasjonstegn ...
 • Bakgrunn

  05.10.2021 | Kapittel

  Dette stilles under Innstillinger > Bakgrunn: Ved å gå inn på Velg en ny bakgrunn, kan man velge en som er ensfarget. Oppgave: Juster lysstyrken Åpne appen Innstillinger (tannhjulet) Gå inn på valget Bakgrunn ...
 • Innhold i bildebeskrivelser: Normalspråklig variasjon hos voksne

  20.02.2020 | Artikkel

  ...analysere innholdskomponentene i «Kaketyveri»-beskrivelser samlet inn fra 60 norsktalende kvinner og menn som ikke har noen språkvanske. Artikkel av Lind, Marianne; Røste, Ingvild; Haaland-Johansen, Line; Knoph ...