Til hovedinnhold
Viser 1981–1990 av 2352 treff.
 • Intensivopplæring i matematikk med bruk av Numicon

  03.01.2019 | Artikkel

  ...for eldre elever der ulike tiltak ikke har gitt økt læring. Denne artikkelen handler om eldre elever som opplever at matematikkopplæringen har stoppet opp – til tross for at ulike tiltak har vært prøvd gjennom ...
 • Delta i måltider

  30.01.2018 | Kapittel

  ...noe skjermet ved enden av bordet med en voksen ved siden av. Visuell eller taktil informasjon om hva som forventes av barnet, og hvilken rekkefølge handlinger skal skje i, kan hjelpe barnet til å forstå hva ...
 • Gi tilgang til bøker for elever

  16.06.2018 | Tjeneste

  ...med skolens ID og passord  Når du er logget inn, får du se en liste over elever ved skolen som er registrert som lånere. Klikk på navnet til aktuell elev for å se hvilke skolelydbøker eleven låner.  Sjekk ...
 • Å lese

  03.09.2018 | Kapittel

  -hjelpemidler/ En elev med blindhet eller sterk svaksynthet, får ikke samme oversikt over teksten som normalt seende elever. Dette gjelder både når eleven leser punktskrift på leselist, med syntetisk tale ...
 • Digital hverdag

  08.06.2018 | Kapittel

  Elise er som de fleste ungdommer, digital i hele sitt liv og tar i bruk alle mulighetene teknologien gir. – Når jeg skal gjøre lekser – eller skravle med ei venninne, ringer jeg gjerne på FaceTime. Da ...
 • Syns og hørselsnedsettelser

  07.02.2023 | Kapittel

  ...utviklingshemmingen er, jo større er sannsynligheten for at syn og hørsel ikke fungerer optimalt. For dem som har diagnosen alvorlig eller dyp utviklingshemming kan bearbeiding av syn og hørselsinntrykk være problematisk ...
 • Ervervet hjerneskade og inkludering

  07.06.2016 | Artikkel

  ...tiltakene er: Informere barnehagen, klassen eller arbeidsplassen. Bestem selv hvilken informasjon som skal gis. Gjenta informasjonen jevnlig over en lenger periode for at medelever skal huske den. Husk ...
 • Landsdelssamlinga for PPT og Statped i Nord-Norge

  03.03.2021 | Fagområde

  ...er det? Og hvordan bidrar de ulike partene?  Fokus må være på mål og ikke først og fremst på «hvem som eier de ulike oppgavene og ansvaret»  5. april 2022 Det ble dessverre et brudd i sendingen på slutten ...
 • Flerspråklighet og tidlig innsats

  02.09.2022 | Artikkel

  ...tilrettelegging, delta i meningsfulle læringsaktiviteter fra den dagen de starter i barnehage/skole.  For de som ikke behersker opplæringsspråket godt, og kanskje har andre erfaringer med seg enn det barnehage eller ...
 • Flerspråklighet og digital undervisning

  11.01.2021 | Artikkel

  ...om de i liten grad behersker norsk eller har lite skolegang. Eksempler på oppgaver og aktiviteter som er aktuelle under digital undervisning Lærere kan gi oppgaver hvor elevene skal lese en norsk tekst ...