Til hovedinnhold
Viser 2001–2010 av 2352 treff.
 • Framandspråklege med afasi må testast på fleire språk

  29.03.2016 | Artikkel

  Hos fleirspråklege som får afasi, kan behandling på berre eitt språk føre til betring av dei andre språka. Ved behandlingsstart er det likevel viktig å teste alle språka for å få eit korrekt bilete av ...
 • Vi er ikke like, selv om vi har lik språkbakgrunn

  28.03.2017 | Kapittel

  ...beskrev seg selv og vennene sine som ‘tospråkere’. Tospråkere var etter hans mening barn som må lære «sitt eget språk» i tillegg til norsk og engelsk, i motsetning til dem som «bare» må lære seg norsk og engelsk ...
 • Sosial kompetanse

  13.10.2022 | Kapittel

  ...observere hva andre gjør. Barn og unge i autismespekteret kan ha vansker med å forstå sosiale situasjoner som andre tar for gitt. Fordi de kan oppleve verden bokstavelig og konkret, må de ofte veiledes gjennom ...
 • Number Line

  03.05.2016 | App

  ...flere aldersgrupper. Den egner seg godt i begynneropplæringen, men også på høyere trinn for elever som har behov for konkretisering og visuell støtte i matematikk. Her kan du lese om pedagogisk bruk av ...
 • Helsetegn

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...og brukt. Kofferten inneholder: Brosjyrer med informasjon, tips, nyttige tegnspråktegn og QR-koder som leder til nettkurs. Små kort med håndalfabetene i norsk tegnspråk, slik at du kan bokstavere ord. «Buttons» ...
 • Tildelingsbrev til Statped

  11.01.2023 | Publikasjon

  Hovudmål 1: Kompetansebygging Kommunar og fylkeskommunar får tenester og støtte til kompetanseutvikling som fremjar læring, utvikling og deltaking i eit inkluderande fellesskap til barn og elevar med varige ...
 • Sammendrag

  19.02.2019 | Kapittel

  ...god pedagog. Et barn som ikke ser kan heller ikke forstå hva lek er. Synet gir oversikt og forståelse på et øyeblikk. Hørselen er flyktig og gir ikke samme informasjon om hva som foregår. Små blinde barn ...
 • Rådgivning og veiledning – multifunksjonshemning og dyp/alvorlig utviklingshemning

  08.09.2017 | Tjeneste

  Det er utfordrende for barnehager og skoler å sikre god praksis og gode organiseringsformer. De somatiske og helsemessige utfordringene vil ofte være store. Funksjonsnedsettelsene forsterker hverandre og ...
 • Tverrfaglige synsfunksjonskartlegginger

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...spørsmål om døvblindhet. Statped foretar oppfølgende tverrfaglige synsfunksjonskartlegginger for personer som er identifisert med døvblindhet. Målgruppe Brukere med komplekse og omfattende synsvansker, kombinert ...
 • Språk og kommunikasjon

  19.03.2022 | Kapittel

  Dette vil også være av betydning for å kunne delta sosialt. Elevene med autismespekterforstyrrelse som har god språklig fungering kan ha gode ortografiske og grammatiske ferdigheter, et stort ordforråd ...