Til hovedinnhold
Viser 2071–2080 av 2352 treff.
 • Sammen for elevers psykososiale miljø

  14.01.2019 | Bok/hefte

  ...epilepsi. Tanken er at disse elevgruppen både berører og blir berørt av det psykososiale miljøet, noe som gjør kunnskap om disse elevgruppene særlig viktig. De to første kapitlene er resultat av tekststudier ...
 • Forord

  02.12.2016 | Kapittel

  ...strategisk dokument for vår virksomhet og aktivitet. Sammen med de årlige budsjettildelinger og tildelingsbrev fra våre overordnede angir målbildet retningen for Statped som kunnskapsorganisasjon og tjenesteleverandør ...
 • Digital læring for elever med flere vansker

  22.11.2019 | Artikkel

  Eksempel på bruk av teknolgi som gir god læring for elever som har flere vansker og går på skolen.  Eksemplet passer både i digital undervisning og i klasserommet. Det egner seg for alle elever, både i ...
 • Om å finne flokken sin i gaming - Hva definerer et verdifullt liv?

  02.12.2021 | Video

  ...menneskers liv. Mats fant og til og med kjærligheten her. Dette innlegget er en historie som utfordrer oss på hva man definerer som et godt liv, om vennskap, om mestring, tilhørighet og kjærlighet uten fysiske grenser ...
 • Plakat - det norske enhåndsalfabetet

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...for noen av bokstavene i alfabetet. Til plakaten følger det derfor klistremerker med bokstavtegnene som ikke er på plakaten. Det betyr at en kan tilpasse plakaten til sitt bruk. Promo Det fine med denne ...
 • Når lesing er vanskelig -leseopplæring på grunnleggende nivåer for unge og voksne

  03.02.2016 | Bok/hefte

  ...vidregående, yrkesfag, voksenopplæring eller opplæring i yrkeslivet, eller andre som jobber eller skal jobbe med unge og voksne som trenger leseopplæring. "Når lesing er vanskelig  -leseopplæring på grunnleggende ...
 • PALPA Kartleggingsmateriell

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...kartlegging av afasi. Det gir mulighet for å gå i dybden på enkelte språkområder for å finne ut hva som er mest hensiktsmessig å jobbe videre med. PALPA er et psykolingvistisk testbatteri laget med tanke ...
 • Habtool - Nordsamisk versjon

  26.04.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...utarbeidelse av individuell plan (IP) og individuell opplæringsplan (IOP) for å gi er å gi barn og unge som har autisme et kvalitativt skoletilbud. Les omtalen av Habtool på nordsamisk. Habtool registrering ...
 • Rådgivning og veiledning om flerspråklighet og minoritetsspråklighet

  18.06.2016 | Tjeneste

  ...spesialpedagogisk tilrettelegging for barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn. Dette er barn, unge og voksne som har en annen kultur- og språkbakgrunn enn norsk eller samisk. Tjenestene gis på alle Statpeds fagområder ...
 • Hva liker du å gjøre?

  08.06.2016 | Artikkel

  Modeller og lær andre setninger av denne typen som ender på et verb. For eksempel: Jeg liker å spille. Jeg må gå. Oppmuntre eleven til å utrykke andre setninger som slutter med et verb. Bruk en liten gruppe ...