Til hovedinnhold
Viser 2161–2170 av 2352 treff.
 • Små barn med synssvekkelser i en digital verden

  17.12.2018 | Artikkel

  ...smarttelefon. Barna med synssvekkelser hadde lik tilgang til og brukte digitale enheter på samme måte som barna med normalt syn. Foreldrene var generelt positive til barnas deltagelse i den digitale verden ...
 • Om lærevansker

  02.07.2020 | Artikkel

  Lærevansker er ikke til hinder for god opplæring når den enkelte får tiltak som er tilpasset til seg og sin situasjon. Årsaken til at noen har vansker med å lære varierer.  Begrepet lærevansker kan deles ...
 • Øv på tegn med tegnspråklig munnstilling

  06.03.2023 | Kapittel

  Først må man bli kjent med noen av disse. Du som lærer kan velge noen eksempler eller finne noen på for eksempel youtube.  Presenter både den manuelle delen av tegnet og munnstillingen til flere slike ...
 • Bruk deg selv

  04.05.2015 | Kapittel

  ...selv kommer med så mye annet enn forslag og utfyllende kommentarer. Men etter hvert er det barnet som blir den mest aktive og pratsomme. Det at den voksne snakker om sine følelser, hva hun blir redd for ...
 • Opplesning i Fokus og Lesemodus (Word)

  09.02.2021 | Kapittel

  ...kan du også få tilgang til en forenkling av skjermbildet, og opplesning og tilpasning av tekst i det som kalles Fokus og Lesemodus. Disse finner du under fanearket Visning. Opplesning startes i begge funksjonene ...
 • Oppskrifter i Book Creator

  21.11.2019 | Kapittel

  ...læringsfellesskapet. En oppskrift tilpasset barns behov og nivå, vil støtte og gjøre dem mer selvstendige, samtidig som pedagogen får frigjort mer tid til å veilede alle barna.   Oppskrift på å lage bok Gå til bookcretor ...
 • Kontroller

  12.09.2019 | Kapittel

  Denne videoen viser hvordan du kan åpne Kontroller. Dette er en dialogboks som har 4 forskjellige funksjoner (5 hvis du har aktivert vinduszoom). Kontroller Fingerbevegelser Trippeltrykk med tre fingre ...
 • Sende og svare på meldinger

  12.09.2019 | Kapittel

  ...slipper du å sveipe mellom alle bokstavene i tastaturet.  Øvingsoppgaver Finn en kontakt i kontaktlisten som du ønsker å sende melding til. Dobbelttrykk på kontakten, sveip til Melding og dobbelttrykk. Skriv ...
 • Diktering

  12.09.2019 | Kapittel

  Aktiver tekstfeltet der du skal skrive ved å dobbeltrykke med en finger. Dobbeltrykk med to fingre hvor som helts på skjermen for å starte og stanse diktering. Stryk opp med en finger fra bunnen av skjermen ...
 • Sosiale historier og oppskrifter i Notater

  16.03.2017 | Artikkel

  ...til bilder, lydfiler, film, tegne og sette inn sjekklistepunkter i notatet. I tillegg til funksjoner som gir auditiv og visuell støtte, kan du ordne innholdet i egne mapper, låse notater med kode og dele ...