Til hovedinnhold
Viser 2191–2200 av 2352 treff.
 • Læring

  10.02.2020 | Kapittel

  Læring blir som regel mer utfordrende når en elev får usynlige vansker (kognitive vansker). Eleven må kanskje lære på en annen måte enn tidligere. Kanskje må han bruke sansene på en annen måte enn før ...
 • Praktisk informasjon

  14.03.2023 | Artikkel

  ...konferansen, dersom foreleseren gir oss tillatelse til dette. Det tar vanligvis ca to uker da vi har som policy at alle opptak vi legger ut skal være tekstet. Du vil finne dem på statped.no/statpedkonferansen ...
 • ALLE MED

  17.01.2017 | Nettressurs

  ...å bruke og lett å forstå. Alle Med gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer på en måte som foreldre, førskolelærere og fagfolk forstår. Det er utviklet på grunnlag av teori om sammenheng mellom ...
 • En inkluderende skole?

  18.10.2016 | Bok/hefte

  ...opp-ned for en ung elev. Hans fortelling analyseres inn mot teorier om inkludering og tilgrensende tema som selvbestemmelse, fremmedhet og stigma. På grunnlag av forskning søker boken å bidra til en kunnskapsutvikling ...
 • Skolelydbøker på DAISY-spiller

  26.06.2017 | Video

  ...fungerer på noenlunde samme måte. Videoen tar for seg de aller viktigste funksjonene på en DAISY-spiller, som man trenger å kunne for å spille av skolelydbøker. I tillegg blir det vist grunnleggende navigering ...
 • Bruk av VR i begrepstrening

  06.11.2019 | Artikkel

  ...kan gjøre begrepstreningen mer konkret. Du kan for eksempel bruke appen Wander eller Google Earth VR som utgangspunkt for samtale og språkstimulering. Her er det mange muligheter til å snakke om plassering/preposisjoner ...
 • Visuelle og romlige funksjoner

  10.02.2020 | Kapittel

  ...spesialundervisning i matematikk. Det er behov for å utrede og finne kompenserende teknikker. Digitale hjelpemidler som?  ...
 • Fargefiltre

  09.02.2021 | Kapittel

  Fargefiltre Fargefiltre bilde i tekstblokk Når du aktiverer dette valget er det inverterte farger som er standardinnstillingen. Bilder på nettider vises med inverterte farger. Det anbefales derfor å bruke ...
 • Å starte program du har på Startmenyen

  21.04.2021 | Kapittel

  Hvis du bruker musepeker for å navigere, vil programmet nå ligge lett tilgjengelig som en flis til høyre i Startmenyen. Om du vil starte et program fra Startmenyen med tastaturet kan du bruke denne tastatursnarveien ...
 • Navigere i tekst

  30.08.2019 | Kapittel

  ...vurdere om det er for synskrevende å bruke mus til denne oppgaven for elever med redusert syn. Elever som har leselist, kan bruke denne for å navigere i teksten. Ved hver celle er det plassert en markørhentetast ...