Til hovedinnhold
Viser 2211–2220 av 2352 treff.
 • Nedsatt hørsel og psykososial tilrettelegging

  06.05.2021 | Artikkel

  ...tiltak for at elever med hørselstap kan delta i sosiale og kulturelle fellesskap på skolen. Etter hvert som elevene blir eldre, endres ofte den sosiale samhandlingen. Samspillet endrer seg fra fysisk lek til ...
 • Koordinatorer og vektorer

  01.09.2021 | Kapittel

  Koordinater skrives som i visuell skrift. Vektorer skrives med pil mot høyre etter vektornavnet.  Står et uttrykk over to linjer er dette tilfellet brukt linjeskift der det er et mellomrom.   Visuell skrift   ...
 • Engasjerende leser i Office Online

  05.10.2021 | Kapittel

  I Safari kan du bruke Word online fra Microsoft. I Word online ligger det en funksjon som gjør det mulig å tilpasse teksten og sette på opplesning når du skal lese Word-dokumenter. Word online er gratis ...
 • Matematikkvansker - forståelse, utredning og tiltak

  10.03.2021 | Bok/hefte

  ...medvirkning og å utarbeide gode rutiner for planlegging og evaluering. Vi ser i praksis at  dette er områder som ofte får for lite oppmerksomhet.  Irina Jensø og Jan Arne Handorrf Statped ...
 • Hvis jeg kunne lære hunden min 7 ord

  08.06.2016 | Artikkel

  ...talemaskinen. Oppmuntre eleven til å bruke disse ordene i løpet av dagen. Skriv ut og sett sammen terningen som følger med denne leksjonen. Be eleven rulle terningen og finne ordene på sin talemaskin. Lek Kongen ...
 • Når bør vi ikke bruke hendene sammen med barnet?

  10.07.2017 | Kapittel

  Når barnet leser punktskrift. Innblanding fra voksen hemmer leseflyten. Hvis gjenstanden eller det som undersøkes, er så lite at det ikke blir «plass» til flere hender samtidig. Hvis barnet allerede behersker ...
 • Lese visuelt

  03.09.2018 | Kapittel

  ...ved hjelp av forstørringsprogram bruke alternativer for tilgjengelighet i operativsystemet for dem som ikke trenger så stor forstørring Både forstørringsprogrammet og operativsystemet har valg for å tilpasse ...
 • Lite kunnskap om afasi – en pedagogisk utfordring i afasiomsorgen

  27.10.2017 | Artikkel

  ...bidrar også til å belyse hva slags type og mengde informasjon vi kan anta at personer og familier som rammes av afasi, har behov for. En pedagogisk konsekvens av at folk flest vet lite om afasi, er at ...
 • Språk og kommunikasjon

  30.01.2018 | Kapittel

  Alle barn med autisme har forståelsesvansker, også de som har gode kognitive evner. Den konkrete og bokstavelige læringsstilen de har, får konsekvenser for å forstå språk og kommunikasjon. Kommuniser presist ...
 • Nokre avgrensingar

  08.06.2018 | Kapittel

  ...vil at du tenker på baderom og dei orda vi har lært. Eg kjem til å be deg om å peike på det biletet som viser det ordet eg seier. Når du har funne det riktige biletet, skal vi øve på å seie ordet, seier ...