Til hovedinnhold
Viser 2271–2280 av 2352 treff.
 • Data Protection Regulation regarding Courses

  18.04.2021 | Artikkel

  ...we will also use the registered information in Statped’s invoicing system. We are obliged to store some accounting data for 10 years, and we keep these data in a way that allows us to look up certain information ...
 • Data Protection Regulation regarding Courses

  13.11.2020 | Artikkel

  ...we will also use the registered information in Statped’s invoicing system. We are obliged to store some accounting data for 10 years, and we keep these data in a way that allows us to look up certain information ...
 • Video transcription Penny Rosenblum, Kim Zebehazy

  18.04.2021 | Artikkel

  ...onto the next slide. And we're gonna talk about how the units are structured. So, the student gets some information about meeting the animal including the sound the animal makes which is motivating to many ...
 • Rådgivning og veiledning om matematikkvansker

  28.03.2022 | Tjeneste

  ...matematikkvansker. Vansken kan enten være en primær matematikkvanske eller ha sammenheng med andre vansker, som dysleksi, språkvansker og ADHD.  Rådgivningen kan være en individbasert tjeneste, for eksempel å anbefale ...
 • Introduksjon

  03.06.2021 | Kapittel

  ...tilhøre en klasse eller en gruppe (opplæringsloven §8-2).  Inkluderende undervisning har mange aspekt som omfatter alt fra holdninger i samfunn og skole og ned til praksis minutt for minutt i klasserom og ...
 • Velge team og kanal fra appen på pc

  18.09.2020 | Kapittel

  ...timene vises i en trestruktur. Det gjør du under Innstillinger > Generelt. Når rutenettvisning (Vis som liste) er valgt, bruker du pil høyre for å åpne og vise kanallisten og pil venstre for å lukke den ...
 • Hvorfor iPad til personer med nedsatt syn?

  05.10.2021 | Kapittel

  ...tilgjengelighetsmeny med muligheter for blant annet forstørring, tilpasning av tekst og talestøtte. Andre funksjoner som lysstyrke, leservisning og diktering ligger ikke i tilgjengelighetsmenyen, men er likevel nyttig for ...
 • Tegnspråkgrammatikk

  06.03.2023 | Kapittel

  ...manuelle og ikke-manuelle deler. Rolf Piene Halvorsen (2020) beskriver tegnets fem manuelle deler som håndform, plassering, retning, vridning og bevegelse. Ikke-manuelle deler kan være bevegelser med overkropp ...
 • Dysleksi og muntlige ferdigheter

  23.10.2017 | Artikkel

  ...uttrykke seg muntlig Noen elever med dysleksi erfarer at det er like utfordrende å uttrykke seg muntlig som skriftlig. Mange strever med å formulere seg, med å ha sammenheng i det de vil formidle, og med å huske ...
 • – Får bidra til å bedre andre menneskers liv

  28.10.2022 | Artikkel

  ...utfordrende saker får jeg muligheten til å være innovativ og helhetstenkende, forklarer rådgiveren som til daglig jobber fra Statpeds kontor i Bergen. Tharani Thangarajah – Det beste med å jobbe i Statped ...