Til hovedinnhold
Viser 2311–2320 av 2352 treff.
 • Video transcription Abigale Stangl(2)

  18.04.2021 | Artikkel

  ...there." And so here this participant is talking about reflecting on their experience with creating some tactile graphics. And in this excerpt, you know, we identify that this person was talking about their ...
 • Løpsk tale i barnehagealder

  23.06.2016 | Artikkel

  ...nødvendig for å lære gode vanar for tydeleg tale og god kommunikasjon. Slik kan vi endre uheldig åtferd, som til dømes eit ugunstig taletempo. Auka medvit og kunnskap om vansken er viktig for at personen med ...
 • Fem sosiale ferdighetsområder

  18.03.2022 | Kapittel

  ...sosial kompetanse er, er det vanlig å ta utgangspunkt i fem ferdighetsområder. Disse områdene regnes som byggesteiner i begrepet og dekker de viktigste sosiale ferdighetene vi benytter i samhandling.  Empati ...
 • Slik får du tilgang til chat, teksting, tegnspråktolk og synstolk under konferansen

  29.08.2022 | Artikkel

  Klikk på lenken: Startsiden til Konferansen En Webinar-side dukker opp. Klikk på SE WEBINAR-knappen som ligger omtrent midt på skjermen. En ny side dukker opp med en stor Play-knapp midt på skjermen. Klikk ...
 • Måleinstrument ved stemmevansker, Voice Handicap Index (VHI) på norsk

  06.06.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...godt mellom stemmefriske og stemmesyke. Dette var også tilfelle for de forkortete utgavene av VHI som ble testet. Lenker Artikkelen "Cross-Cultural Adaption and Translation of the Voice Handicap Index ...
 • Mine venner og jeg

  08.06.2016 | Artikkel

  " og til slutt bruke uttrykket "Men, jeg er ...." Skriv flere dikt om venner, familie og kjæledyr som bruker uttrykkene «Han er ikke ...", "Hun er ikke ...." og "Den er ikke ...." Lag et venneskip. Skjær ...
 • God start

  26.04.2017 | Tjeneste

  Kursene går over to år med tre samlinger per år. Samlingene arrangeres fire steder i landet. Familier som er tilreisende, får tilbud om å ha med barn og søsken under skolepliktig alder. Statped dekker kost ...
 • Strakstilbod på LKG

  22.06.2016 | Artikkel

  ...samspel, språk- og taleutvikling sjukepleiar gir praktisk informasjon om rutinar ved innlegging og det som skjer rundt dei første operasjonane sosionom fortel om pasientrettar kirurgen tar for seg behandlingsopplegget ...
 • Dysleksi og andre vansker

  08.06.2016 | Artikkel

  ...kan bidra til at barn med dysleksi ikke får ytterligere vansker. Les mer om dysleksi og teknologi som kompenserende læringsressurser ...
 • Barn med hørselstap er i risiko for forsinket utvikling på flere områder

  29.11.2018 | Artikkel

  ...bidratt til bedre utviklingsbetingelser, men vi vet ikke like mye om barn med milde og moderate tap, som de med større tap. I denne studien ble 35 4-5-åringer med høreapparater inkludert. De fleste hadde ...