Til hovedinnhold
Viser 261–270 av 2352 treff.
 • Guldal Lále

  21.11.2018 | App

  ...lytte- og talespråk-utviklingen for barn med hørselsvansker. Den kan også være anvendelig for barn som skal lære seg nordsamisk. Loga Guldal Lále birra davvisámegillii. Guldal Lále film   Guldal Lále basert ...
 • Språk, lesing og omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  Enkelte elever har leseferdigheter som kan hindre dem i å lære av å lese lærebøker. Ofte bruker elevene så mye krefter på å avkode teksten at de ikke får med seg innholdet. Elevene kan ha stor nytte av ...
 • Ensidig hørselstap

  31.08.2016 | Artikkel

  ...bearbeiding av lydsignaler fra siden med hørselstap ofte bli redusert. En kan oppleve at lydsignaler som kommer inn på siden med hørselstap, ikke blir benyttet. Dette er en prosess som personen ikke styrer ...
 • Nye samiske læringsressurser

  06.02.2019 | Artikkel

  Se de nyeste samiske læringsressursene her!   Samiskspråklig dukke  En artig dukke som lærer bort alfabetet, tall og kroppsdeler. Trykk på føttene, hendene, hodet og lytt! Sammen med dukka får barnet lære ...
 • Hvordan lærte Andrea å lese?

  15.10.2018 | Kapittel

  ...etterarbeid. Det finnes ikke materiell som er tilpasset ASK-brukerens individuelle behov, derfor må alt materiell tilpasses. Det handlet blant annet om å rydde vekk alt som kunne forstyrre Andrea og velge skrifttype ...
 • Drivkraft hos blinde barn

  19.02.2019 | Kapittel

  ...synet som drivkraft for aktivitet og samspill. Blinde barn har også drivkraft men på grunn av manglende syn bruker de ikke energien på samme måte. Energi uttrykkes ved å vifte med hendene, lage lyder, rulle ...
 • Bokstavinninnlæring for hørselshemmede elever

  02.04.2018 | Artikkel

  ...hvordan disse språklydene, som bokstavene representerer, opptrer i ulike sammenhenger, og hvordan bokstavene kan settes sammen til å danne en ny språklyd og en mening.  Bokstaver har en lyd, et navn og flere ...
 • Tidlig identifikasjon av dysleksi

  02.06.2020 | Artikkel

  ...settes inn så snart som mulig. Jo tidligere tiltak settes inn, desto større er effekten. God språkstimulering i førskolen er viktig for alle barn, men kan være helt avgjørende for de som har en særlig risiko ...
 • TRAS

  17.01.2017 | App

  ...observasjonsskjema om språkutvikling i digitalt format. TRAS er et observasjonsmateriale som består av et skjema der åtte områder som er av betydning for språkutvikling tenkes observert. Områdene er: samspill kommunikasjon ...
 • Ta telefonen og slå av/på avspilling

  12.09.2019 | Kapittel

  ...avspilling Fingerbevegelser Dobbelt-trykk med to fingre hvor som helst på skjermen. Samme kommando kan brukes for å starte og stoppe en lyd - eller videoavspiller.   Øvingsoppgaver Start VoiceOver. Avtal ...