Til hovedinnhold
Viser 431–440 av 2352 treff.
 • Tilpassing av kartlegging og utredninger

  10.09.2019 | Artikkel

  ...del personer som har behov for ASK kan det være vanskelig eller umulig å peke med hånden. Å gripe etter, leke eller manipulere med ulike gjenstander, som ofte er en del av mange tester som blir benyttet ...
 • Meld inn elever

  14.06.2018 | Tjeneste

  Sjekk om eleven har lånerett Du kan ikke melde inn en elev som ikke oppfyller vilkårene i Hvem kan låne?  Meld inn elev som har lånerett  Logg inn her med skolens ID og passord  Gå til Sjekk om eleven ...
 • Usher Syndrom

  11.01.2022 | Kapittel

  Usher syndrom er et arvelig syndrom som innebærer hørselstap varierende fra helt døv til moderat hørselstap, og den progredierende øyesykdommen Retinitis Pigmentosa (RP). RP gjør at sansecellene på øyets ...
 • Hva er nevroutviklingsforstyrrelser

  08.04.2021 | Kapittel

  ...noe som betyr at de ikke blir bedre eller kan kureres, men heller ikke blir verre Det forekommer mye overlapp mellom tilstandene Genetisk disposisjon er ofte årsak Det finnes ingen behandling som fjerner ...
 • Micro:Bit

  12.09.2019 | App

  Micro:Bit er en programmeringsplattform som har mange tilpasningsmuligheter for elever som skal lære koding og for de viderekomne. Micro:Bit er en liten mikroprosessor som du kan programmere til å gjøre ulike ...
 • Hverdagsbyen

  30.09.2021 | Artikkel

  ...viktig å finne læringsaktiviteter som gjør at alle barn kan delta ut fra egne forutsetninger. Programmering inviterer til samarbeid og problemløsning og kan fungere godt som en inkluderende læringsaktivitet ...
 • Øyestyring på data for barn i førskolen

  27.01.2016 | Video

  ...døv, men har fått operert inn cochleaimplantat (CI). Dette skaper noen ekstra utfordringer ved at lyd og tale på maskinen må være tydelig. Foreløpig har Linnea lært å bruke utstyret teknisk. Nå er utfordringen ...
 • Stig sin kommunikasjonsbok

  22.02.2015 | Bok/hefte

  Han har ikke noen form for talespråk. Men han bruker en del lyder og masse kroppsspråk for å gjøre seg forstått. Han forstår en del av det som blir sagt til ham. Han forstår i tillegg noen håndtegn, men ...
 • Guttestreker

  22.05.2019 | Nettressurs

  ...forteller om sin tid på Trondheim offentlige skole for døve.  Historiene bærer preg av at det er to gutter som har hatt livlig fantasi og funnet på mye sprell, men historiene handler også om et nært samhold og ...
 • Videregående skole

  28.05.2020 | Kapittel

  ...læringsressurser og følge opp bruken av disse. Derfor må læreren ta særlig hensyn til behov for kompensering som elever med dysleksi har, når de planlegger og gjennomfører undervisningen. Også i videregående skole ...