Til hovedinnhold
Viser 841–850 av 2352 treff.
 • Sosial læring

  09.12.2019 | Kapittel

  ...beskrivelse av det du trenger å vite for å mestre en situasjon som oppleves utfordrende.  Sosiale historier som metode er et pedagogisk verktøy som kan øke sosial forståelse og kan:  gi økt selvinnsikt og innsikt ...
 • Forskning om kroppslig lek og mening.

  19.02.2019 | Kapittel

  ...at den kroppslige leken, som er karakteristisk for små barn, framstår som barnets måte å søke og oppnå interaksjon med steder og andre mennesker i omgivelsene. Det framstår som en selvdreven aktivitetsform ...
 • Geocaching - enklere, tryggere og morsommere

  22.03.2016 | Veileder

  ...geocaching for personer med utviklingshemming og kognitive vansker. Den inneholder bilder og tekst som beskriver tydelig og konkret hvordan du går frem og gir deg praktiske råd og anbefalinger. Du kan også ...
 • Interaksjoner mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen

  04.03.2016 | Artikkel

  ...og barna som medvirker er i alderen 1 ½ - 3 år. Interaksjoner mellom barna er videofilmet og analysert. Barnas interaksjoner ser ut til å handle om å finne en rytme, i studien identifisert som henholdsvis ...
 • Pediatrisk smerteprofil og Non-communicating Children’s Pain Checklist

  09.12.2016 | Kartleggingsmateriell

  Jobber du med mennesker som ikke kan uttrykke smerte gjennom tale? Pediatrisk smerteprofil og Non-communicating Children’s Pain Checklist er utviklet for mennesker med kommunikasjonsutfordringer. Verktøyene ...
 • Plassering av elever

  20.06.2016 | Kapittel

  ...man plasserer den enkelte elev eller seg selv som underviser når man har store grupper av elever i et amfi, har elever med spesielle behov eller har elever som strever med å holde konsentrasjonen oppe av ...
 • I barnehagen

  13.06.2022 | Kapittel

  ...barnehagar. Barn kan delta i fellesskapen på ulike måtar. Mangfald blir ofte sett på som noko positivt, og som ein verdi som skal gi utviklingsrom for alle barna. Å inkludera inneber endring, og dette er ansvaret ...
 • Tastaturverktøyet i JAWS

  04.09.2019 | Kapittel

  ...med filer. Filene har samme navn som de programmene det finnes tilpasninger til. Disse vises i venstre rute. I høyre rute vises tilpasninger som er gjort til programmet som er i fokus i venstre rute. Flytt ...
 • Ulike filformat

  02.09.2019 | Kapittel

  ...kalt filtyper, og at noen program kan håndtere flere typer filer. Filens etternavn, dvs. bokstavene som står etter filnavnet og punktum, forteller hvilken type filen har. Et vanlig Word-dokument har for ...
 • Rom for mangfold

  07.03.2016 | DVD

  ...inkludering i praksis?  Filmen kan brukes som et verktøy i arbeidet med inkludering.  «Rom for mangfold»  er en film med samling av eksempler og intervjuer. Disse kan brukes som utgangspunkt for samtaler om inkludering ...