Til hovedinnhold
Viser 851–860 av 2352 treff.
 • Google Analytics

  04.05.2018 | Kapittel

  ...informasjon om hvordan du som besøker oss, bruker Statped.no. Verktøyet mottar generell statistikk, blant annet om: nettlesertype tidspunkt for besøk språk hvilken nettside du som nettbruker kom fra hvilken ...
 • Synrehabilitering vid dövblindhet

  23.05.2022 | Bok/hefte

  ...seg mot de som jobber med synsrehabilitering i både privat og offentlig virksomhet uavhengig av arbeidsoppgaver. Formålet er å bidra med relevant kunnskap om syns- og hørselstap/døvblindhet som du kan ha ...
 • Overgang mellom grunnskule og vidaregåande utdanning

  23.06.2016 | Artikkel

  ...han eller ho opplever taleflytvanskane som utfordrande i møte med nye omgjevnader og personar. Spør kva som er utfordrande og ver lyttande. Tilby å vere med som støtte undervegs. Avtal gjerne eit møte ...
 • Mobilitetsstokker og markeringsstokker

  16.10.2013

  ...blinde og svaksynte skal ta seg fram så trygt, effektivt og selvstendig som mulig. Mange synshemmede betrakter den hvite stokken som et av deres viktigste hjelpemidler. Enkelte vegrer seg imidlertid mot ...
 • Chromebook med skjermlesar

  01.02.2021 | Bok/hefte

  ...visa korleis ein person som bruka skjermlesar og leselist kan bruka Chromebook med skjermlesaren ChromeVox. Det er ofte blitt sagt at Chromebook er heilt ueigna for personar som er blinde. Heile dette heftet ...
 • Planarbeid for oppfølging av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  01.02.2022 | Bok/hefte

  ...slik at dere kan ta den i bruk i deres arbeid.   I denne ressursen får dere i laget rundt personen som bruker ASK råd om hvordan dere kan planlegge og jobbe systematisk med oppfølging av ASK tiltak og egen ...
 • Intrata, innføring i punktskriftnoter, del 2

  08.01.2016 | Bok/hefte

  ...opplæring i punktskriftnoter for forskjellige instrumentgrupper, som klaviaturinstrumenter - piano, orgel og trekkspill, blåseinstrumenter som ett og to soloinstrumenter sammen med piano, og dessuten noter ...
 • Tilpassede spill

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...deltagere, hvor alle har en oppgave innenfor en strukturert ramme. Spillene utformes med spilleregler som har basis i den enkeltes interesser, ferdigheter og muligheter. Tilpassede spill kan ha mange funksjoner ...
 • Traumatisk hodeskade - psykiske og sosiale aspekter

  02.02.2016 | Artikkel

  Artikkel som tar opp psykiske og sosiale aspekter ved traumatisk hodeskade. Bildet i artikkelen viser seks ulike nivåer i et hierarki den skadde må avansere gjennom. Anne Sofie Børresen Spesialpedagogikk ...
 • Strakstilbud ved nyoppdaget alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...snart som mulig etter at Statped har fått en henvendelse. Mål Strakstilbudet er en del av Statpeds arbeid med tidlig innsats overfor barn, unge og voksne. Målet er å gi et raskt tilbud samtidig som Statped ...