Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 991 - 1000 av 2824 treff.

 • Skriftspråk og stimulering når barn ikke kan se (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  ...om små barn som er blinde også kom jeg over begrepet "nysgjerrig hender". Er det noe du hørt før, eller? Stian: – Så spennende, nei det er aldri hørt før. Cliff: – Nei, det har ikke jeg heller, men jeg ...
 • Hvorfor kan ikke jeg få bruke hodet?

  29.09.2020 | Artikkel

  ...av skolefaglige prestasjoner er viktig for all læring, og alle elever har rett til vurdering. Også elever som helt eller delvis mangler talespråk, og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon ...
 • Sidá gus nævojt Statpedas diŋŋgut?

  23.12.2014 | Kapittel

  Máná diehki: statped.no/laeringsressurs dåppe gávna ålles listav dassta mij le åvddånahtedum, almoduvvam ja vuobddemij biejaduvvam Statpeda bieles. Duodden vuojná aj ietjá sierrapedagogalasj nævojt.
 • Sïjhth materijellem dongkedh Statpedeste?

  30.12.2014 | Kapittel

  Sïjhth materijellem Statpedeste dongkedh? Sæjrosne statped.no/laeringsressurs aktem bijjieguvviem gaavnh dej aatigujmie mah leah evtiedamme, bæjhkoehtamme jïh doekemasse bïejesovveme Statpedese. Lissine ...
 • Praktisk informasjon

  04.01.2023 | Artikkel

  15:30 Konferansen er gratis og streames via statped.no.  Det kreves ingen påmelding, kun en kort registrering når du klikker deg inn på webinarlenken.    Målgruppe: Pedagogisk personale i skole og barnehage ...
 • Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

  19.01.2023 | Publikasjon

  Ingressbilde Målgruppen for denne veilederen er lærere som skal gi opplæring i bruk av læringsressurser og hjelpemiddelteknologi for elever med blindhet eller sterk svaksynthet.
 • P

  01.12.2011

  ...fra konjunktiva f.eks. ved trakom Panophthalmitis, en inflammasjon som omfatter både bulbus og de øvrige bløtdelene i øyehulen. Papillen, synsnervehodet, den forreste delen av n. opticus som er synlig i ...
 • Liten berøringsflate på telefon og stor berøringsflate på nettbrett

  11.05.2015 | Kapittel

  ...informasjon som vises på skjermen og hvor langt man må flytte fingrene for å betjene enheten. Når man bruker en telefon er det for de aller fleste naturlig å holde den med ikke dominant hånd, mens man betjener ...
 • PAS-symbolsystemet

  17.02.2017 | Bok/hefte

  PAS- læremiddel for utvikling av bevissthet om språklyder for barn med språkvansker. Å forstå at ord kan deles opp i mindre enheter er en grunnleggende ferdighet for å lære å lese.  Mange barn med språkvansker ...
 • BRA & talepraksi

  28.06.2022 | Kapittel

  ...person med afasi og taleapraksi Lysarkene som er kopiert nedenfor beskriver hvordan dataprogrammet "BRA for windows" kan brukes i arbeid med noen taleapraktikere. I programmet BRA velger en ut type / antall ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!