Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1191 - 1200 av 2824 treff.

 • Utredning og vurdering ved flerspråklighet

  27.06.2019 | Artikkel

  ...forutsetninger, behov og læringsfremgang er et viktig grunnlag for å tilrettelegge og tilpasse læringsinnhold i barnehage og skole. Slik får alle gode muligheter for læring og deltakelse. Mål med utredning og vurdering ...
 • CI hva du hører

  30.06.2016 | Nettressurs

  ...hva du hører er et lyttetreningsprogram utviklet for voksne med cochleaimplantat, men kan også brukes til lyttetrening for de med høreapparat eller for personer med auditive prosesseringsvansker.  Her ...
 • IVAS - informasjons-og kommunikasjonsverktøy

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...betydningsfullt for å ha en god og meningsfull skolehverdag/arbeidsdag. IVAS består av to deler: For elever fra og med 4.trinn og ut videregående skole For voksne som skal ut i videreutdanning og/eller arbeid.
 • Gråtende hender

  26.10.2021 | Nettressurs

  En nettressurs med forestillingen Gråtende hender av Teater Manu, med tilhørende undervisningsmateriell. Språk: norsk tegnspråk og norsk. Teaterforestillingen forteller historien om døve og funksjonshemmede ...
 • Opplevelsen av å være tospråklig

  28.03.2017 | Kapittel

  Det vil i dette tilfellet si fra elever og lærere i flerspråklige læringsmiljøer. Det var bakgrunnen for min studie (8) hvor jeg undersøkte hvordan minoritetsspråklige barn i norsk sammenheng opplevde å være ...
 • Overbelastning

  18.03.2022 | Kapittel

  ...frustrasjon for barnet og for omgivelsene, og det kan blant annet hemme sosial deltakelse og læring. Det kan oppstå situasjoner der barnet med autismespekterforstyrrelse nekter å være til stede eller i nærheten ...
 • Skrivemåter

  03.09.2018 | Kapittel

  ...samme som å klikke med høyre musetast. Du finner tasten til venstre for høyre kontrolltast. Alternativt kan du trykke Shift+F10. For å unngå misforståelser om hvilket tegn som skal brukes i en tastekombinasjon ...
 • Digitale ferdigheter og tegnspråk

  13.06.2016 | Artikkel

  ...til å motta informasjon og uttrykke seg gjennom tekst, bilde, video og ulike kombinasjoner av dette. For de fleste tegnspråklige barn kan det være lettere å motta informasjon gjennom synet, enn hørselen. Digitale ...
 • Synstap og overganger i skolen

  15.06.2016 | Artikkel

  ...er synshemmet skal begynne på skolen eller bytte skole. Start allerede høsten før skolestart, og gjerne enda tidligere. Overganger er viktige milepæler for alle. For barn og unge med synshemming, er overganger ...
 • Taleinnstillinger

  04.09.2019 | Kapittel

  ...tastaturekko eller skriveekko fra kontrollpanelet: Åpne Fusion kontrollpanel: Ctrl+CapsLock+U Velg fanen Leser: Ctrl+Tab Velg kontrollen Tastatur: Pil høyre/venstre Aktiver/deaktiver skriveekko: Enter For å velge ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!