Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1651 - 1660 av 2824 treff.

 • Utredning etter ervervet hjerneskade

  10.03.2022 | Tjeneste

  Spesialisthelsetjenesten eller kommunen utreder en ervervet hjerneskade. Statped bistår med å tolke resultatene og foreslå opplæringstiltak.  En utredning i Statped går ut på å kartlegge brukerens individuelle ...
 • Opplæring i synskompenserende ferdigheter

  19.06.2016 | Artikkel

  ...må lære seg synskompenserende ferdigheter. Dette kan dreie seg om å lese og skrive, orientere seg eller beherske dagliglivets aktiviteter. Les mer synskompenserende ferdigheter De fleste med ervervet synstap ...
 • Kommunale nettverk

  23.06.2016 | Tjeneste

  ...knyttet til flere av Statpeds fagområder. Nettverkene kan initieres av kommunene/fylkeskommunene eller av Statped. Målgruppe Pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnehage, skole og oppvekstansvarlige instanser ...
 • AV1 - en stedfortreder i klasserommet

  02.10.2017 | Artikkel

  AV1 kan fungere som en stedfortreder for elever som av ulike grunner er borte fra skolen over lengre tid. Elever som er alvorlig syke kan oppleve ulike former for stress, smerte, engstelse og bekymringer ...
 • Ervervet hjerneskade og tidlig innsats

  07.06.2016 | Artikkel

  ...mulighetene for utvikling og trivsel. En skade på hjernen oppstår plutselig ved en ulykke over tid ved sykdom Tidlig innsats handler om å komme tidlig i gang med tiltak etter at skaden har oppstått eller blitt ...
 • MemoAssist

  25.05.2016 | App

  MemoAssist er en kalenderapp du kan bruke for å lage dagsplaner og gi oversikt, struktur og påminnelser over aktiviteter i løpet av dagen. Du kan legge til bilder, tekst og spille inn lyd. MemoAssist tar ...
 • Tidlig samspill – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  Samspillet og den fysiske kontakten mellom barn med hørselstap og foreldrene eller andre nærpersoner det første leveåret er grunnleggende for språklig og sosial utvikling.  Barnets signaler må tolkes og besvares ...
 • Kartlegging av afasi: Hva gjør logopeder i Norge?

  01.02.2017 | Artikkel

  ...innfallsvinkler forsøker man å forbedre brukerens muligheter for å delta i sosialt samspill ved hjelp av språk og andre kommunikasjonsmidler. For å utarbeide og evaluere målrettede undervisningsopplegg er ...
 • Keep Talking and Nobody Explodes

  21.03.2018 | App

  Keep Talking and Nobody Explodes er et samarbeidsspill hvor minimum to personer kommuniserer for å løse oppgaven som er å desarmere en bombe innen en tidsfrist.  Her kan du se et eksempel på et spillforløp: ...
 • Tilpasset undervisning i den tidlige leseopplæringa

  05.01.2021 | Artikkel

  ...knyttet til hvordan de lykkes i lese- og skriveopplæringen. Senere blir lesing i økende grad et redskap for læring i alle fag og sammenhenger. Leseferdigheter er på alle nivåer forbundet med læring, trivsel ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!