Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1721 - 1730 av 2824 treff.

 • Adams bok

  12.09.2018 | Bok/hefte

  Lærerveiledning. Alt tilgjengelig i pdf format, kan leses online, eller lastes ned og skrives ut. Adams bok er et tospråklig leseopplegg som er laget for døve barn og handler om døve barn.  Den svenske originalutgaven ...
 • Utvikle skriveferdigheter

  16.06.2016 | Artikkel

  Skriftspråket er nedtegnete symboler for talespråket. Talespråket påvirkes av det høreutbyttet et barn har og av den opplæringen og stimuleringen et hørselshemmet barn har fått og tatt til seg Det er mange ...
 • Spesielle læremidler og metoder

  14.06.2016 | Artikkel

  ...alternativer til å regne med blyant og papir. Abakus Abakus er en avansert form for kuleramme, gitt betegnelsen regnetavle. Kulene eller perlene er plassert mot en bakgrunn på en abakus som er tilpasset personer ...
 • Mine tegn: Babyboka

  11.11.2015 | Bok/hefte

  ...en bedre språkforståelse og et bedre ordforråd, viser forskning. For barn med forsinket språkutvikling kan tegn være et nyttig redskap for å forstå og uttrykke seg. «Mine tegn: Babyboka» består av av en ...
 • Laget rundt eleven

  18.05.2021 | Kapittel

  Foreldrenes rolle i å hjelpe barnet sitt på skolen For å forstå utviklingen av fraværet, er det viktig å lytte til foreldrene. De kan ofte fortelle om ulike tegn på ubehag knyttet til oppmøte på skolen ...
 • 16. desember

  16.12.2022 | Artikkel

  Læringsfellesskap: Hvordan avdekke og forebygge mobbing og utenforskap? (23:12) 16. desember 2022 Eline Øksendal, tidligere seniorrådgiver i Statped Småbarn med utviklingsvansker utsettes for gjentatte krenkelser og ...
 • Om Statped

  23.06.2016 | Seksjon

  Statped er ei statleg støtteteneste for kommunar og fylkeskommunar. Vi er direkte underlagd Kunnskapsdepartementet og skal bidra til at sektormåla for barnehagen og grunnopplæringa blir nådd.
 • Læring hos barn og unge med synshemming

  27.05.2016 | Nettressurs

  Læringspraksis og metodikk som fungerer godt for barn og unge med synshemming. Rapport fra Statped og NTNU Samfunnsforskning. Tittelen på publikasjonen er "Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring ...
 • Eksempler på skriftlige oppskrifter med bilde-og lydstøtte

  23.10.2019 | Kapittel

  ...verktøy-appen Book Creator kan du samle og strukturere oppskrifter i bøker etter fag eller andre inndelinger. Bøkene gir gode muligheter for individuell tilpassing ved at du kan legge inn tekst, bilder, film og lydstøtte ...
 • Vi er ikke like, selv om vi har lik språkbakgrunn

  28.03.2017 | Kapittel

  ...tospråklig virkelighet hvor de hver dag brukte begge språkene (eller flere). Når barna skulle vurdere hvor mye de brukte morsmålet sitt eller hvor viktig de syntes det var å lære morsmålet godt, var det ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!