Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1961 - 1970 av 2824 treff.

 • Metakognitive ferdigheter

  02.04.2018 | Artikkel

  ...de skal gjøre for å få mening ut av det de leser. De drar fram sin forkunnskap om tekstens tema og tar det i bruk for å forstå det de leser.  De setter seg mål og har flere strategier for å nå målene. De ...
 • Sound Touch 2

  03.05.2016 | App

  ...gjennom lyd og bilde. Sound Touch 2 er en app for språkstimulering rettet mot barn i førskolealder. Gjennom lyd og bilder presenteres ulike kategorier som for eksempel dyr, kjøretøy, ting du finner i hjemmet ...
 • Teknologi og universell utforming

  16.06.2016 | Artikkel

  ...den – også de som har sansetap og motoriske eller kognitive utfordringer. Skal du for eksempel lage nettsider som alle kan bruke, må du blant annet sørge for at: Det er mulig å navigere på siden uten å ...
 • Opptak og presentasjoner fra PPT-lederkonferansen 2020

  03.02.2020 | Artikkel

  ...ned presentasjon PP-tjenestens mandat – ulike oppgaver, eller flere sider av samme sak? Marianne Sandvik Tveitnes, førsteamanuensis ved Institutt for grunnskolelærerutdanning og spesialpedagogikk på UiS Se ...
 • Utvide grammatisk kunnskap og ordforråd

  02.04.2018 | Artikkel

  ...mangelfull. Det er et nitid arbeid for barnet og pedagogen å arbeide med å utvide ordforråd og utvikle kunnskap om norsk grammatikk og syntaks som vi ellers tar for gitt at barn har. Det kan være lurt ...
 • Kontinuerlig leseopplæring

  20.06.2016 | Artikkel

  ...resultater for hørselshemmede lesere. Kontinuerlig leseopplæring er individuell leseopplæring som bygger på kartlegging. Det omfatter lese- og skriveøvelser og gir læreren en evaluering for å planlegge ...
 • Født med alkoholskade

  27.01.2016 | DVD

  ...grunn av alkoholbruk i svangerskapet. Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) er en samlebetegnelse for alkoholrelaterte fosterskader. I denne filmen møter vi Fredrik, Jacob og Veronika og familiene deres ...
 • Veiene til en god bimodal tospråklighet hos døve og sterkt tunghørte barn og unge

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...språkleg utvikling er, betydninga av slik kunnskap, og korleis slik kunnskap kan oppnås. Boka er skrevet for foreldre, pedagogar, tilsette i PPT, helsestasjonar og andre medisinske institusjonar, barnehagar, ...
 • Utfordring 1 - blikkontakt

  10.11.2021 | Kapittel

  DAM_tolk_barn_blikk1 Det er ikke like lett å se på det som skjer, samtidig som du må se på tolken for å få med deg det som blir sagt. Pekeord som her, der, det og sånn refererer til noe tilhørerne skal ...
 • Utfordring 3 - turtaking

  10.11.2021 | Kapittel

  ...har vært inne på at turtaking er en viktig del av samtalens maskineri. De sekundene tolken trenger for å høre det som blir sagt, forstå, oversette og produsere ytringene på det andre språket, skaper litt ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!