Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1981 - 1990 av 2824 treff.

 • Samtalene med barna

  28.03.2017 | Kapittel

  ...elever fra ti skoler, til sammen 56 barn i 5. klasse som alle hadde vokst opp i Norge med tyrkisk eller urdu som morsmål. I intervjuene ble barna blant annet spurt om hvor mye de brukte de to språkene sine ...
 • Praktiske opplysninger

  29.08.2022 | Artikkel

  ...får du tilgang til chat, teksting, tegnspråktolk og synstolk under konferansen Kl 09:15 er det åpent for innlogging. Klikk på lenken: Startsiden til Konferansen En Webinar-side dukker opp. Klikk på SE WEBINAR-knappen ...
 • Guttestreker

  22.05.2019 | Nettressurs

  80-tallet. Kevin Eide Edvardsen og Torkil Pettersen forteller om sin tid på Trondheim offentlige skole for døve.  Historiene bærer preg av at det er to gutter som har hatt livlig fantasi og funnet på mye sprell ...
 • Om tidleg innsats

  16.11.2017 | Artikkel

  ...å gi hjelp så tidleg som mogleg i livet til eit menneske, anten vanskane oppstår i førskulealder eller seinare i livet. Tidleg innsats er svært viktig. Med tidleg innsats kan vi unngå at vansken blir unødvendig ...
 • Den nye eleven

  08.06.2016 | Artikkel

  Mål: Bruke konjunksjoner til å uttrykke kompliserte setninger. Fokusord Fordi Så Og Hvis Mens Da Derfor Eller Jo At Som Men Huskelapp (PDF) Materiell Bok: Den nye eleven (PDF) Oppgaver Modellere fokusordene.
 • Rådgivning og veiledning ved autismespekterforstyrrelser

  28.03.2022 | Tjeneste

  ...og samarbeidsparter lokalt. Studenter som er i et utdanningsløp, hvor siktemålet er kvalifisering for arbeid. Mål Bidra til at det bygges opp kompetanse lokalt slik at barn/elever med autismespekterforstyrrelser ...
 • Fokus på tidlig innsats

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...bekymring. Det kan være barn som er uvanlig urolige, som viser mangel på oppmerksomhet og konsentrasjon eller som er impulsstyrte. Flere av barna kan i tillegg streve i samhandling med andre barn og voksne som ...
 • The concurrent and longitudinal relationship between narrative skills and other language skills in children

  27.04.2022 | Artikkel

  ...narrative ferdigheter predikere mer av variasjonen i verken språkferdigheter eller lytteforståelse ved 7 år når vi hadde kontrollert for variasjonen i språkferdigheter ved 4 år. Med andre ord så det ut til at ...
 • Eksempel

  13.09.2018 | Kapittel

  Hendene og kroppens bevegelser er også vesentlige. Ved å legge henne på gulvet klarte jeg lettere å forestille meg og være sikker på at jeg startet på hennes utviklingsalder. Jeg lot som om at barnet var 6 ...
 • Medfødt rubellasyndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  ...utbrudd i Norge var i 1978-79 og i denne perioden ble det født mange mennesker med syns- og/eller hørselhemning eller kombinerte sansetap. Det siste registrerte tilfellet av medfødt rubellasyndrom i Norge var ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!