Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2031 - 2040 av 2824 treff.

 • Effekt av artikulatorisk bevissthetstrening på skriftspråklige ferdigheter. En randomisert kontrollert undersøkelse og en singel case studie

  02.02.2022 | Artikkel

  ...kan virke positivt for elever med alvorlig grad av dysleksi. Mål for intervensjonen er økt fonologisk bevissthet og bedret lese og staveferdighet. Bakgrunnen for prosjektet er behov for et sterkere empirisk ...
 • Hva kan Statped bidra med?

  04.05.2015 | Kapittel

  ...formidle følelsene sine. Bakgrunnen for at barn får problemer med å håndtere følelser, kan være psykologiske overbelastninger. Dette kan skyldes ulike forhold. For barn og unge som er blinde og svaksynte ...
 • Friminutt

  06.05.2021 | Kapittel

  ...situasjoner for kommunikasjon og samspill i friminuttene. Fysiske rammer Hold avstand til støykilder, for eksempel trafikk. Se på ansikter, så blir det lettere å oppfatte tale.  Bruk lekegrupper for å styrke ...
 • E-læringskurs om inkludering og deltakelse

  27.01.2016 | Nettressurs

  ...rolle i arbeidet for et mangfoldig samfunn og hvordan du kan endre praksis til beste for personer med utviklingshemning. Kurset tar blant annet for seg viktige utviklingstrender i omsorgen for utviklingshemmede ...
 • Hvordan presentere stamming til klassen?

  02.06.2021 | Bok/hefte

  ...lastes ned. Informasjon om stamming kan bidra til å skape økt aksept og forståelse. En presentasjon for klassen er en enkel og effektiv måte å formidle kunnskap om stammingen til medelever.   Hvorfor ha ...
 • Tolking, hva er det?

  27.10.2021 | Nettressurs

  ...han selv snakker? For å forstå hva tolking er, må barna først få en forståelse av hvorfor en skal involvere en tolk. Bruk litt tid på å reflektere rundt de spørsmålene som er foreslått på første side. Hva ...
 • Tegnspråkets rolle i leseopplæringen

  02.04.2018 | Artikkel

  For noen hørselshemmede elever er norsk tegnspråk det språket som brukes for å snakke om språk; for å diskutere, sammenligne og forklare. I den tidlige leseopplæringen vil bimodalt tospråklige elever koble ...
 • Statped vil

  02.12.2016 | Kapittel

  ...utarbeide kunnskapsoversikter ta initiativ til forsknings- og utviklingsarbeid der vi ser behov for ny kunnskap utvikle forskningsbasert kunnskap om muligheter og begrensninger ved bruk av ny teknologi ...
 • Dialog før søknad

  08.09.2017 | Artikkel

  ...ønsker at pedagogisk-psykologisk tjeneste tar kontakt for å drøfte en eventuell søknad før den blir sendt til oss. Fagpersoner i Statped skal være tilgjengelig for kontakt om dette. Målet er blant annet å avklare ...
 • Referanser og utdypende fagstoff

  02.09.2022 | Kapittel

  ...prosjekt om foreldresamarbeid: Tidlig identifisering og innsats for flerspråklige barn i barnehagen  Mer om referert modell og metodikk for utredning og pedagogiske basert vurdering finner du i: Egeberg ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!