Til hovedinnhold
Viser 2031–2040 av 3017 treff.
 • Erfarende og skapende læring med spill

  14.09.2020 | Kapittel

  ...ikke er mulig i den virkelige verden. Dette åpner opp for kreativ og spennende læring for alle elever. Erfaringsbasert læring kan være spesielt nyttig for elever med særskilte behov. Erfaringer med Minecraft ...
 • Energitap

  11.05.2023 | Kapittel

  Avhengig av lyd- og støyforholdene, må det brukes munnavlesning, kroppsavlesning og en del gjettearbeid for å få med innholdet i det som sies. Høreapparat og CI er ofte til god hjelp, men gir ikke normal hørsel ...
 • SuperNova kontrollpanel

  04.09.2019 | Kapittel

  ...gir tilgang til alle funksjoner i programmet. Kontrollpanel åpnes ved å klikke på SuperNova-ikonet eller trykke venstre VCtrl+Mellomrom. SuperNova skiller mellom venstre og høyre kontroll- og Shift-tast ...
 • Medbestemmelse

  13.06.2022 | Kapittel

  ...mennesker med nedsatt funksjonsevne. Retten gjelder uavhengig av funksjonsevne. Den enkeltes muligheter for å bli hørt hviler fullt og helt på at nærpersonene har personens medbestemmelse og påvirkningskraft ...
 • Sårbarhet ved tolket samhandling

  07.02.2022 | Kapittel

  Kommunikasjon generelt er et risikabelt prosjekt. Det er ingen garanti for at vi skjønner hverandre når vi snakker sammen. Som vi var inne på i modulen «Hva er tolking?», under samtale og samtalens maskineri ...
 • Trinn 2 Lek mellom det blinde barnet, ett seende barn og pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  ...rolle.  Kriterier for valg av lekekamerat: et jevnaldrende, verbalt barn som er en god leker. Gjerne et barn som allerede er i kontakt med det blinde barnet.  Pedagogen må ikke instruere eller rette på de seende ...
 • Eleven

  18.05.2021 | Kapittel

  Hvordan eleven opplever sin egen situasjon For å kunne hjelpe en elev som strever med å være på skolen er det helt avgjørende å få oversikt over: Hvilke områder som gjør det vanskelig/ubehagelig å møte ...
 • Sarepta

  21.06.2016 | App

  ...utvikling. Ved hjelp av programmet kan man sette læringen i system og dermed skape forutsigbarhet for barnet. Programmet er bryterstyrt, er koblet til talesyntese og er  bygget opp slik at det gir en god ...
 • Stabile sammenhenger mellom atferdsvansker og språkvansker gjennom hele barndommen

  19.10.2016 | Artikkel

  ...ligger til grunn for artikkelen, hadde språkvansker i klinisk forstand. De som hadde språkvansker som barn og problemer med sine jevnaldrende, hadde også vansker med hvordan de brukte språk for å kommunisere ...
 • Hjelper datteren på ASK-reisen

  06.12.2019 | Artikkel

  ...tid, sier hun. Selv har hun de siste åtte årene brukt mye tid og krefter for å lære seg ASK. – Jeg har er reist mange plasser for å delta på ASK-kurs. Siden kompetansen ikke har vært på samme sted og hatt ...