Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2101 - 2110 av 2824 treff.

 • – Utvikler meg hele tiden

  28.10.2022 | Artikkel

  ...jobber i Divisjon læremidler og læringsressurser. Her jobber hun som læremiddelutvikler i avdelingen for læremidler og tegnspråk. Avdelingen har i oppgave å utvikle læremidler til tegnspråklige barn og elever ...
 • Erfaringer fra følelsessamtaler

  04.05.2015 | Kapittel

  ...følelsesmerker, roer seg ofte når hun får det, og snakker spontant om alle de følelsene vi har hatt merker for. Hun tar mye oftere enn før kontakt med andre voksne enn de aller nærmeste og tar initiativ til å prate: ...
 • Tid og forutsigbarhet

  07.09.2022 | Kapittel

  ...lære ulike gjøremål. Gleden over å nyte et godt måltid må ikke ødelegges av krav om å holde skjea eller gaffelen riktig. Noen ganger er det viktig å snakke sammen og nyte den gode maten, selv om det blir ...
 • I barnehagealder

  28.05.2020 | Kapittel

  God leseferdighet legger vi grunnlaget for allerede i førskolealder. Da er det langt på vei mulig å forebygge at barn utvikler lese- og skrivevansker. Barns språkinnlæring er lettest å påvirke når de er ...
 • Tidlig innsats

  10.03.2016 | Video

  ...barnehagen. Tidlig innsats går ut på å gi spesialpedagogisk hjelp og støtte når man oppdager barn, ungdom eller voksne med særlige behov. I denne filmen skal vi se på tidlig innsats mot barn opp til 7 år, altså ...
 • Govlesadteme

  27.03.2015 | Kapittel

  ...gaavnedh Govlesadtemekanaalh leah sjïehtesjamme dovne sisvegisnie jïh teknihkesne, jïh hijven universelle hammoem utnieh.
 • Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD)

  02.09.2022 | Kapittel

  ...medfødte er blitt omtalt på ulike måter, som eksempelvis spesifikke språkvansker, primære språkvansker eller utviklingsmessige språkforstyrrelser. Her har vi brukt utviklingsmessige språkforstyrrelser, som nå ...
 • Taktile symboler og planer

  20.01.2022 | Kapittel

  Veilederen gir informasjon til de som ønsker å bruke taktile symboler og planer i arbeid med barn, unge eller voksne som har en synsnedsettelse.  Les mer og bestill her.  Brikker til taktile symboler 20 brikker ...
 • Ord og utrykk

  24.06.2022 | Kapittel

  ...assosiasjoner 1.pdf Last ned assosiasjoner 2.pdf Last ned faste ordelag.pdf Last ned finn norske ord eller uttrykk.pdf Last ned homofone ord.pdf Last ned hva betyr disse uttrykkene?.pdf Last ned hva menes ...
 • Bakgrunn

  05.10.2021 | Kapittel

  ...ensfarget bilde Trykk på Bruk og velg om du ønsker å ha dette bildet på låst skjerm, Hjem-skjerm eller begge ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!