Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2141 - 2150 av 2824 treff.

 • Rehkenaste Regn

  05.02.2019 | App

  Rehkenaste kan barna velge hvilken regneart de vil jobbe med, utifra det nivået de er på. Barnet kan alene eller sammen med andre trene på matematiske oppgaver. I appen er regneoppgavene illustrert med bilder, og ...
 • Dynamisk kartleggingsprøve i matematikk

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  En dynamisk kartleggingsprøve i matematikk bidrar til å avdekke hvordan eleven tenker når han eller hun arbeider med faget. Den viser hva eleven mestrer uten støtte, og videre læringspotensial med støtte ...
 • Personvernombud

  04.05.2018 | Kapittel

  ...rettigheter, som innsyn i egne personopplysninger behandlet av Statped. Generelle spørsmål om regelverk eller spørsmål om bruk av personopplysninger i andre virksomheter enn Statped må rettes til Datatilsynet ...
 • Lese- og skrivevansker

  08.06.2016 | Artikkel

  ...personer kan streve med lesing og skriving. Mangelfull opplæring, svake generelle evner, språkvansker eller konsentrasjon- og oppmerksomhetsvansker er eksempler på forhold som kan påvirke lese- og skriveutviklingen ...
 • Hørsel og universell utforming

  17.06.2016 | Artikkel

  For personer med nedsatt hørsel handler det om å minimere bakgrunnsstøy, tilrettelegge for tekniske hjelpemidler og ha god visuell informasjon som skilting og lysvarsling. Dårlig akustikk er en belastning ...
 • Taktile symboler og planer

  20.01.2022 | Kapittel

  Veilederen gir informasjon til de som ønsker å bruke taktile symboler og planer i arbeid med barn, unge eller voksne som har en synsnedsettelse.  Les mer og bestill her.  Brikker til taktile symboler 20 brikker ...
 • Ord og utrykk

  24.06.2022 | Kapittel

  ...assosiasjoner 1.pdf Last ned assosiasjoner 2.pdf Last ned faste ordelag.pdf Last ned finn norske ord eller uttrykk.pdf Last ned homofone ord.pdf Last ned hva betyr disse uttrykkene?.pdf Last ned hva menes ...
 • Bakgrunn

  05.10.2021 | Kapittel

  ...ensfarget bilde Trykk på Bruk og velg om du ønsker å ha dette bildet på låst skjerm, Hjem-skjerm eller begge ...
 • Govlesadteme

  27.03.2015 | Kapittel

  ...gaavnedh Govlesadtemekanaalh leah sjïehtesjamme dovne sisvegisnie jïh teknihkesne, jïh hijven universelle hammoem utnieh.
 • Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD)

  02.09.2022 | Kapittel

  ...medfødte er blitt omtalt på ulike måter, som eksempelvis spesifikke språkvansker, primære språkvansker eller utviklingsmessige språkforstyrrelser. Her har vi brukt utviklingsmessige språkforstyrrelser, som nå ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!