Til hovedinnhold
Viser 2221–2230 av 3013 treff.
 • Kontrollsenter

  15.10.2021 | Kapittel

  ...har iPad uten hjem-knapp må du sveipe ned fra øverst i høyre hjørne av skjermen for å komme til kontrollsenteret.   For å velge hvilke innstillinger du kan gjøre fra kontrollsenteret må du inn i appen Innstillinger ...
 • Utfordring 2 - tolkens prosesstid

  10.11.2021 | Kapittel

  ...ytringen via tolken. En vanlig utfordring her er at den som ser på tolken blir for sen til å respondere. Når en beskjed eller et spørsmål kommer frem litt senere, blir en hengende etter. I lek og fritidsaktiviteter ...
 • «One size does not fit all» En studie av språkferdigheter blant flerspråklig barn og unge

  23.05.2022

  ...men også underrepresentert innenfor det spesialpedagogiske hjelpeapparatet. Bakgrunn for avhandlingen Et utgangspunkt for avhandlingen er at flerspråklige barn og unge utvikler seg på to språk samtidig, og ...
 • Utvikling av talespråk hos døve og sterkt tunghørte

  24.06.2016 | Artikkel

  Utvikling av talespråk er viktig for alle hørselshemmede som lever i en «hørende-snakkende» verden. Det er påfallende stor variasjon blant hørselshemmede barn, med og uten CI, både i talespråklige og i ...
 • Pedagogiske verktøy

  22.10.2019 | Kapittel

  ...tilrettelegging for elever med behov for struktur og forutsigbarhet. Som lærer kan du bruke disse punktene for å tydeliggjøre informasjon for eleven. Dette kan være til hjelp i planlegging av for eksempel enkelttimer ...
 • Mine sirkler – Introduksjon

  17.12.2013

  Metodikken til Mine sirkler er utarbeidet av Ellen Kleven og Tone Rugset, og ble opprinnelig laget som del av et opplegg rundt en ung jente med autisme. Hun hadde i mange år brukt skriftstyring som et ...
 • Et godt samspill – guide om samspillsstrategier

  31.03.2020 | Bok/hefte

  Samspillsguide om hva som kjennetegner et godt samspill med personer som har alvorlig eller dyp utviklingshemning. Samspillsguiden inneholder tre deler: Et godt samspill: Avsnittet handler om hva som kjennetegner ...
 • Barnebøker

  10.04.2015

  Om serien Gamle eventyr For mange vil teksten til disse bøkene se feil ut når den kommer opp på skjermen. Blant annet vises ikke sirklene. Det blir imidlertid riktig på utskriften. Dette synes å grunne ...
 • Jenta med stamming

  04.01.2022 | Veileder

  ...føler seg bedre og mindre ensomme etter å ha lest den. - Mia J. Vi håper historien kan være nyttig for elever, familie og fagfolk. Mia sin historie og tilleggsinformasjonen, er ment å gi informasjon, underholdning ...
 • Barn og tolking

  10.11.2021 | Kapittel

  ...en tolk er og gjør. Det er heller ikke gitt at alle tolker har den rette kompetansen eller kjennskapen som skal til for å gjøre en god jobb i situasjoner med barn. Illustrasjon tolkesituasjon Som vi var ...