Til hovedinnhold
Viser 2311–2320 av 3010 treff.
 • Begrepslæring – en strukturert undervisningsmodell

  03.02.2016 | Veileder

  En veileder om begrepslæring – en strukturert undervisningsmodell for barn og unge med språkvansker. Barn og unge med språkvansker har ofte problemer med å forstå og forklare hva dagligdagse ord betyr ...
 • Ett skritt foran

  06.06.2016 | Nettressurs

  Kursrekke med fire kurstrinn. Det overordnede målet er å skape et utviklende tegnmiljø rundt barn (eller unge og voksne) som trenger tegn som støtte i daglig kommunikasjon. Målgruppen er barn og unge som ...
 • Betydningen av litteratur

  07.06.2023 | Kapittel

  ...språklig og kognitiv utvikling. Her er noen eksempler: Høytlesing legger grunnlag for samtaler og diskusjoner, og for å dele erfaringer Å lese gir innblikk i andres erfaringer, og kan bidra til å utvikle ...
 • Ordforrådet – to artikler om en leksikalsk database

  01.02.2017 | Artikkel

  Marianne Lind, Hanne Gram Simonsen, Pernille Hansen, Elisabeth Holm og Bjørn-Helge Mevik Norsk tidsskrift for logopedi / Clinical Linguistics & Phonetics ...
 • Motoriske vansker

  07.02.2023 | Kapittel

  ...forsøke å kompensere for personens manglende evne til motorisk kontroll. Det kan være aktuelt å ta i bruk ulike former for hjelpemidler for å styrke deltagelse og påvirkningskraft, for eksempel forflytningshjelpemidler ...
 • Temaside om digital lese- og skrivestøtte

  18.01.2021 | Nettressurs

  På denne temasiden finner du informasjon og tips til pedagogisk bruk av teknologi for elever med lese- og skrivevansker.
 • Skriveferdigheter og hørselstap

  13.06.2016 | Artikkel

  Det er derfor en utfordring å lære å skrive norsk fordi det krever erfaring med og god kjennskap til for eksempel norske språklyder, grammatikk og syntaks. Hva karakteriserer skrivingen? Skrivingen til noen ...
 • Smartboard og iPad som inkluderingsverktøy

  27.10.2015 | Video

  ...inkluderingsverktøy. Den digitale satsingen legger til rette for at alle kan bidra uten å skille seg ut. Den øker også læringsutbyttet for dem som strever mest. Lærer Cecilie Slettene er sentral i den ...
 • Hjelpemidler i mobilitet

  01.09.2023 | Kapittel

  For å kunne forflytte seg så trygt, effektivt og selvstendig som mulig, kan det brukes flere typer mobilitetshjelpemidler.  
 • Spesialpedagogiske og språklige tjenester

  20.09.2023 | Tjeneste

  Statped tilbyr tjenester for barn, elever og laget rundt dem, samiskspråklige barn, unge og voksne samt utdanningssektoren.