Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2531 - 2540 av 2824 treff.

 • Snakkekort

  08.06.2016 | Artikkel

  ...talemaskinen for å svare på spørsmålene så godt de kan. Demonstrer svar om elevene står fast. Godta enkle setninger og uttrykk. Bruk kortene på ulike måter – f.eks. at eleven velger et kort fra bunken. For elevgruppene ...
 • Lese punktskrift

  16.06.2016 | Artikkel

  ...skrift. Skriftsystemene for punktskrift og visuell skrift er vesentlig forskjellige. Punktskrift oppfattes også i en annen sans enn visuell skrift. Det kreves derfor andre strategier for avkoding og lesing ...
 • Innledning

  10.11.2021 | Kapittel

  ...handler i hovedsak om tolking til og fra norsk og norsk tegnspråk. Men ressursen kan også være relevant for deg som møter andre minoritetspråklige barn med tolk. Innholdet baserer seg på faglitteratur om tolking ...
 • Mearka app

  18.12.2018 | App

  ...samiske/norske ordet. Samiske/norske ordet vises sammen med videoen   Kategori - søk i ulike grupper, eller kun samiske ord/tegn (natur, duodji..)  -Se presentasjonsfilm Mearka - hvordan virker den (norsk) ...
 • Báhkodádjadus -  Julevsámegiellaj

  19.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...e galga lågåduvvat. SEAD, Info Vest forlag Kirsten Wirkola, Solvår Knutsen Turi, Tor Persen, Ellen Marit Oskal Gaup, Frank Sørensen, Henning Hommeland ja Lone Nergård Boine ...
 • Bïeljelimmie jïh govlesadteme

  02.01.2015 | Kapittel

  ...lissiehtidh utniji jïh laavenjostoeguejmiej luvnie. Bïevnesh Statpedeste edtja aktem bööremeslaakan universelle hammoem utnedh. Bïevnesh edtjieh gååvnesidh ovmessie gïeline. Statpeden gærjagåetie tjöönghkie ...
 • Forstår språklige forskjeller tidlig

  28.03.2017 | Kapittel

  ...miljøer, forstår språklige forskjeller fra de er veldig små (3). De både tilpasser seg, forhandler eller åpent utfordrer språknormer og forventninger om bestemte typer språklig praksis (4, 5). Studiene viser ...
 • Bruksanvisning frikort

  28.06.2022 | Kapittel

  ...godt kurs om artikulasjon ved Ingebjørg Skaug. Eg har laga stadig nye seriar, skreddarsydd for enkelt-elevar eller slagramma (f eks dysartri), og bruka lokale namn og stadnamn. Ein del lange ord er laga til ...
 • Literate screeningtest

  29.08.2017 | Kartleggingsmateriell

  Literate screeningtest er utviklet for å avdekke dysleksi hos ungdom og voksne. Screeningtesten ble opprinnelig utviklet for å kartlegge foreldre som deltok i Dysleksistudien (The Tromsø longitudinal study ...
 • Samiske pedagogiske fagdager

  27.04.2022 | Seksjon

  Godt og trygt læringsmiljø for samiske barn og unge og digitale verktøy i barnehage og skole. Buorre ja oadjebas oahppanbiras sámi mánáide ja nuoraide, ja digitála reaiddut mánáidgárddis ja skuvllas. Buorre ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!