Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2721 - 2730 av 2824 treff.

 • Kontaktlæreren

  14.01.2019 | Bok/hefte

  I de neste kapitlene legges det vekt på å gi en best mulig innsikt i grunnleggende forutsetninger for læring og hvordan elevene best mulig kan hjelpes i deres læringssituasjon. De to siste kapitlene handler ...
 • Samhandling med personer med døvblindhet

  09.06.2017 | Veileder

  ...håper også den vil bidra til at flere personer med døvblindhet blir oppdaget og fulgt opp. Målgruppen for kurset er helsepersonell, personlige assistenter, støttekontakter, treningskontakter og andre personer ...
 • Statped bidrar til inkludering

  02.12.2016 | Kapittel

  ...vil få en sentral plass i perioden 2017–2022: Et inkluderende læringsmiljø Teknologi – et redskap for inkludering Inkludering forutsetter oppdatert kunnskap Vi gjør kunnskap tilgjengelig Vi samhandler ...
 • Matematikkvansker-teori og tiltak

  28.05.2018 | Veileder

  Veilederen beskriver en modell for utredning og tiltak om matematikkvansker og hvordan arbeidet i hjelpeapparatet kan organiseres. Denne veilederen skal bidra til å videreutvikle utrednings- og tiltakskompetansen ...
 • Brages historie

  22.01.2020 | Artikkel

  ...i. Da skolen fikk beskjeden bestemte de seg; dette skal vi klare! Foreldrene skal ikke bekymre seg for den delen. Takket være en skole som forstod og la til rette med pauser og tilpasninger, gikk det bra ...
 • Video transcription Florence Bara

  18.04.2021 | Artikkel

  ...improved by adding sounds. Shared book reading with children from an early age is a solid grounding for literacy acquisition. Numerous studies have shown that this practice makes easier the development of ...
 • Annerledes i tolkede samtaler

  29.10.2021 | Kapittel

  ...med blir litt annerledes når du snakker med noen via en tolk. Den/de tegnspråklige må se på tolken for å få med seg hva som blir sagt. Det kan oppleves litt rart, at den du snakker med ikke ser på deg.
 • Billedspillet slaget etter hjerneskade

  28.06.2022 | Kapittel

  ...utskriving fra sykehuset, hadde hun et tverrfaglig rehabiliteringsopphold i 1 ½ måned ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Munkvoll i Trondheim, og her hadde hun 5 timer med logoped i ...
 • Matematihkka mánáidgárddis

  24.01.2019 | Bok/hefte

  Matematikk i barnehagen er en ressursperm laget for å vise eksempler og motivere til systematisk arbeid med matematikk i barnehagen. Loga Matematihkka mánáidgárddis birra davvisámegillii. Ressurspermen ...
 • Pedagogiske implikasjoner

  28.03.2017 | Kapittel

  En utvidet og mer systematisk forståelse for perspektivene til barn med minoritetsbakgrunn kan innlemmes i den kunnskapsbasen pedagoger i skolen, PP-tjenesten og Statped bygger på når vi tenker læring ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!