Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2751 - 2760 av 2824 treff.

 • TRAS

  17.01.2017 | App

  ...format. TRAS er et observasjonsmateriale som består av et skjema der åtte områder som er av betydning for språkutvikling tenkes observert. Områdene er: samspill kommunikasjon oppmerksomhet språkforståelse ...
 • Lingdys

  12.04.2016 | App

  ...mulig å velge størrelsen på ordlisten ut fra ordforrådet til eleven. Dette er en viktig innstilling for å få relevante ordforslag. Lingdys tar hensyn til dialekter. Hvis du er fra Sørlandet og sier ”kage” ...
 • Får ikke være en del av flokken

  02.02.2015

  Mange foreldre til barn med funksjonsnedsettelse forteller at skolen ikke legger godt nok til rette for barnas faglige og sosiale utvikling. Denne elevgruppen trives dårligere og presterer mye svakere enn ...
 • Hørsel – språk og kommunikasjon

  23.08.2016 | Bok/hefte

  ...løpet av en toårsperiode har det blitt produsert en rekke artikler og tekster ved kompetansesentrene for hørsel. Et utvalg av disse er her samlet mellom to permer. Artiklene gir et speilbilde av det hørselsfaglige ...
 • Topics

  04.10.2019 | Artikkel

  ...tools Participants are invited to give presentations of their best practice and research. The topics for workshops are:  1. The Neuroscience of Tactile Reading and Understanding Mental imagery and spatial ...
 • – Jobber med tett kobling til praksisfeltet

  28.10.2022 | Artikkel

  ...dyktige kolleger for å bygge broer mellom forskning og praksis. – Å bidra til bedre praksis i det spesialpedagogiske feltet, og å se at våre tjenester fører til en bedre skolehverdag for elever med store ...
 • Integraler, summasjon og grenseverdier

  01.09.2021 | Kapittel

  ⠘⡎⢂⠦⠊ ⠶⢁⠴⢐⠝ ⠋⠦⠭⢂⠊⠴  lim𝑥→∞𝑓(𝑥)limx→∞⁡fx   lim\(x -> ù) f(x)    ⠇⠊⠍⢂⠦⠭ ⠤⡢ ⢾⠴ ⠋⠦⠭⠴  Merk:  Tegnene for øvre og nedre indeks brukes for å markere øvre og nedre grense. Disse står etter hovedsymbolet. Merk at det skal være ...
 • Innstillinger i Android

  12.05.2015 | Kapittel

  Det finnes ingen absolutt fasit på hvor du finner menyen for innstillinger på en Android-enhet. Produsentene som benytter Android tenker til dels ulikt, og dette betyr at innstillingsmenyen kan være plassert ...
 • Afasi på mange språk: En deskriptiv kasusstudie

  20.02.2020 | Artikkel

  ...kartleggingsverktøy for å få et bilde av vanskene i de forskjellige språkene i kontekster som stiller ulike krav til språkprosessering. De forskjellige kartleggingsverktøyene er lett tilgjengelige for logopeder ...
 • Hva læreren til tunghørte elever må gjøre

  02.04.2018 | Artikkel

  ...forstår hvordan tekst bygges opp for eksempel høytlesing, tekstet film med mer gir støtte og ros og anerkjenner elevens innsats fordi eleven har nok måtte arbeide mer enn andre for å oppnå sine læringsmål har ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!