Til hovedinnhold
Viser 2761–2770 av 3019 treff.
 • Practical Information

  25.03.2022 | Artikkel

  ...to the chat host. In the parallel posts, the lecturers answer the chat. You have different options for customizing the page: You can click the F5 key if the chat window does not appear in your home. Delete ...
 • Fire ungdommer om politikk

  31.08.2021 | Video

  ...får informasjon om de ulike partiene. Hvilke saker som er viktige for dem, og hva de ville ha gjort om de fikk være statsminister for en dag. Ungdommene har mye på hjertet, verdt å se og mye å tenke over ...
 • Valgplate

  19.10.2021 | Konkret materiell

  : 22 x 35 cm En valgplate kan brukes for å velge mellom aktiviteter ved hjelp av taktile symboler, uavhengig av rekkefølge. Valgsituasjoner kan være vanskelig for mange barn. Taktile symboler kan gjøre ...
 • Spesialpedagogisk leseopplæring – en veileder

  15.12.2016 | Veileder

  ...arbeidsmåte skal bli et enda bedre hjelpemiddel for lærere som underviser barn og unge med lese- og skrivevansker. I tillegg til en praktisk beskrivelse av prinsippene for helhetslesing omhandler veilederen også ...
 • Interaktive tavler som inkluderingsverktøy

  27.01.2016 | Video

  Sofiemyrtoppen skole ved Oppegård i Akershus har tatt i bruk ny teknologi for å skape et inkluderende klassemiljø for elever som har særskilte behov. Utprøving og testing av alternative kommunikasjonsformer ...
 • Matematikkompasset

  11.03.2016 | Bok/hefte

  Matematikkompasset gir muligheter for en bred forståelse av en vanskelig matematikksituasjon.  Redskapet kan brukes for å undersøke relasjoner mellom det å utvikle seg som person, lære matematikk og delta ...
 • Non-verbale lærevansker

  30.03.2016 | Bok/hefte

  ...sk tjeneste (PPT), psykisk helsevern for barn og ungdom (BUP) og habiliteringstjenester som utreder og behandler barn og ungdom. Den vil også være interessant for pedagoger og foreldre som ønsker å vite ...
 • Fra barnehagebarn til elev

  26.07.2016 | Video

  Kortfilm om hvordan hverdagen i skolen kan tilrettelegges for barn med hørselshemminger laget av Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). For foreldre som har barn med hørselshemminger, og som skal inn i en ...
 • Fra baby til barnehagebarn

  26.07.2016 | Video

  Kortfilm om hvordan hverdagen i barnehagen kan tilrettelegges for barn med hørselshemminger laget av Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). For foreldre som har barn med hørselshemminger, og som skal inn i ...
 • Henrik Wergeland - Dikt i utvalg på tegnspråk

  10.08.2016 | DVD

  Diktboken er blitt til med støtte fra Sparebankstiftelsen DnB NOR. Undervisningsopplegg for VGO (pdf)  Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet (pdf) Teksthefte (pdf) Statped ...