Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2811 - 2820 av 2824 treff.

 • Faktorer som påvirker døgnrytmen

  22.05.2018 | Kapittel

  ...samme måte som lys gjør. Lys er en svært sterk påvirkende faktor, men den er altså ikke den eneste. For barn som ikke kan se og dermed ikke har lyset til å påvirke døgnrytmen sin, er de andre faktorene desto ...
 • Zoeys verden

  13.12.2021

  ...førskolelærer i barnehagen. I barnehagen har de lagt til rette slik at hun skal ha best mulig forutsetninger for lek og kommunikasjon. Zoey er også blitt så flink til å bruke tegnspråk som er hennes førstespråk.
 • Å skrive seg til lesing (STL+) med talesyntese

  03.02.2016 | Video

  ...erfart at elevene knekker lesekoden raskere. ‒ En av gevinstene ligger også i at tekstene får relevans for elevene ved at de selv produserer tekst, og at vi har språksamtaler og dialog rundt det de skriver ...
 • Hvis du kan se det, kan du understøtte det - En bok om taktilt språk

  17.12.2018 | Bok/hefte

  ...når både syns- og hørselssans er svekket, og når den kroppslig taktile sans gir flere holdepunkter for opplevelser og tolkninger av omgivelsene enn hos seende hørende mennesker. Bokens bidrag kommer fra ...
 • Statpeden barkoe

  30.12.2014 | Kapittel

  ...jeatjah dïedtem åtna råajvarimmine ”Vi sprenger grenser” (Mijjieh raasth tsööpkebe) jïh ”Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PP-tjenesten” (Strategije minngie- jïh jåarhkeööhpehtæmman barkijijstie ...
 • Motiverer og inkluderer

  08.06.2018 | Kapittel

  Kristin Skeide Fuglerud ved Norsk Regnesentral. Saman med kollega Ivar Solheim evaluerer ho utprøvinga for å sjå om det er aktuelt å gå i gang med større forskingsprosjekt på robotar i språktrening. Utprøvinga ...
 • Sámi Sarepta 2

  26.04.2017 | App

  ...godt med samisk talesyntese slik at både bokstaver, ord og setninger blir lest med digital stemme. For elever med spesielle behov som eksempelvis svaksynte/blinde, folk med funksjonsnedsettelser, autister ...
 • «Fant du det du lette etter?»

  10.02.2022 | Kapittel

  Personvernforordningen artikkel 6 nr. 1f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.
 • Lek, lytt og lær

  04.03.2016 | DVD

  Erfaringsfilm og veiledning om lytte- og talestimulering i hverdagen for barn med hørselstap. Se filmen: Denne filmen har som utgangspunkt å gi foreldre noen eksempler på hverdagsaktiviteter de kan gjøre ...
 • Snill -på tegnspråk

  17.08.2016 | DVD

  ...foreldre, småbarnspedagoger og andre voksne som forholder seg til barn. Snill fikk Brageprisen 2002 for beste barnebok.  Statped ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!