Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 381 - 390 av 2824 treff.

 • Diamanten skole for elever med døvblindhet

  09.12.2022 | Prosessmal

 • Test i matematikk

  23.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...beregnet på døve elever for å avdekke vanskeområder. Testen bør brukes ved mistanke om matematikkvansker, for å avdekke hvor disse ligger. Den er ikke relatert til læringsmål, alder eller klassetrinn, men til ...
 • Å utvikle vennskap blant elever som bruker ASK

  16.10.2017 | Artikkel

  Evnen til å kommunisere er avgjørende for å utvikle vennskap. For at elever som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon skal få mulighet til å utvikle vennskap med medelever, krever det støtte fra ...
 • Sende og svare på e-post

  12.09.2019 | Kapittel

  ...til høyre eller venstre, Lytt til VoiceOver for å høre hvor du er. Dobbelttrykk med en finger for å aktivere tekstfelt, bekrefte bokstaver eller trykke på knapper. Dobbelttrykk med to fingre for å starte ...
 • Forskning om bruk av VR

  06.11.2019 | Artikkel

  VR i utdanning og tilrettelegging peker på ulike muligheter, fordeler og utfordringer.  Sosiale fungering og virtuell virkelighet Barn og unge med autsimespekterforstyrrelser (ASF) kan oppleve utfordringer ...
 • SuperNova

  10.09.2019 | Kapittel

  Annonsering ved skriving: CapsLock+ø Annonsering hjelpenivå: CapsLock+Omvendt skråstrek AvsluttSuperNova: CapsLock+F4 Batteristatus: VCtrl+VShift+Numpluss Dolphinhjelp: CapsLock+F1 Flytt lesemarkør til ...
 • Research evidence for mathematics education for students with visual impairment: A systematic review

  13.09.2021 | Artikkel

  Målet med denne studien var å utføre en systematisk gjennomgang for å sammenfatte evidensbasert litteratur om matematikkundervisning blant synshemmede elever. Oliv G. Klingenberg, Anne H. Holkesvik ...
 • Språkkartlegging som grunnlag for å identifisere risiko for språkvansker hos førskolebarn

  31.01.2019 | Artikkel

  ...tilnærming med latente variabler. Datagrunnlaget for grunnlagsartiklene er innhentet gjennom to større, uavhengige prosjekter, som er gjennomført ved Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo ved ...
 • Tidlig innsats for små barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  10.02.2021 | Prosessmal

 • Visuelt verktøy, læremidler og materiell

  02.04.2018 | Artikkel

  ...læremidler og materiell som velges og brukes, være relevant, og ikke overforbrukes. Variasjon er viktig for å opprettholde barnas interesse. Visuelt verktøy skal ha som mål å kunne hjelpe den hørselshemmede ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!