Til hovedinnhold
Viser 571–580 av 3017 treff.
 • Pedagogisk tilrettelegging

  11.04.2017 | Artikkel

  ...sosiale for eleven. Når disse metodene først tas i bruk, kan det være nok å begynne med noen få situasjoner eleven trenger støtte i. Det er lettere for eleven å ta i bruk historiene dersom han eller hun får ...
 • Undergrupper av språklydsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...måte både isolert og i ord, uavhengig av om lyden produseres spontant eller imiteres. Dette innebærer ikke vansker med å gjenkjenne eller skille mellom språklyder. Man antar at årsaken er knyttet til den motoriske ...
 • Kartlegging av språklydsvansker

  06.09.2023 | Kapittel

  ...språklydsvansker ofte kan opptre sammen, er det som regel viktig å kartlegge øvrige språklige ferdigheter (språkforståelse og språkproduksjon) for å forsikre seg om at man har en grundig forståelse av vansken. Barn ...
 • Statped og kompetanseløftet

  19.03.2022 | Artikkel

  ...er divisjonsdirektør i Statped og leder arbeidsgruppen for Statpeds bidrag i kompetanseløftet. Marit Elin Eide – Dette er et delvis nytt landskap for Statped, sier Eide. Kompetanseløftet skal gjøre kommuner ...
 • Språkforstyrrelser hos flerspråklige

  08.08.2023 | Kapittel

  ...viser språklige ferdigheter som er vesentlig under det som er forventet ut fra barnets alder og øvrige fungering, og fører til funksjonelle begrensninger i barnets kommunikasjon, sosiale deltakelse og skolerelaterte ...
 • Se forelsningene og last ned presentasjoner

  03.06.2019 | Artikkel

  Karl Georg Øhrn, avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet    Last ned presentasjon (pdf) Status for den nye stortingsmeldingen "Tidlig innsats og inkluderende fellesskap" Last ned presentasjon(pdf) Education ...
 • Slik jobbar Statped med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  ...fagpersonar) med behov for spesialpedagogisk hjelp.  Statped tar imot søknadar frå Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) i heimkommunen din  Dersom du blir følgt opp av andre som for eksempel vaksenopplæring ...
 • Visuelt orientert undervisning

  02.04.2018 | Artikkel

  ...hørselshemmede syn aktivt for å få med seg det som foregår rundt dem. Derfor er det viktig å visualisere mye av det som skjer i undervisningen. Tradisjonelle undervisningsmetoder er til fordel for de som lærer best ...
 • Nytt mandat

  15.02.2021 | Artikkel

  ...det nye mandatet for Statped. Statped skal være en statlig støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid for at barn, unge og voksne med varige og/eller omfattende behov for særskilt tilrettelegging ...
 • Geocaching - enklere, tryggere og morsommere

  22.03.2016 | Veileder

  ...geocaching for personer med utviklingshemming og kognitive vansker.   Veilederen gir deg utfyllende svar på hva geocaching er, hvordan du kommer i gang og hvordan du kan tilrettelegge geocaching for personer ...