Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 651 - 660 av 2824 treff.

 • Visuell følging

  04.09.2019 | Kapittel

  For seende som jobber sammen med eleven som bruker JAWS, kan det være vanskelig å vite hvor JAWS har fokus. Særlig gjelder dette på nettsider. Du kan slå på Uthev virtuell PC markør for å få en synlig ...
 • Tema: Bingo

  03.04.2020 | Kapittel

  ...trinn: Vise forståelse for sammenhengen mellom håndformer og bokstaver Etter 4.trinn: avlese, forstå, sammenfatte og samtale om innholdet i tegnspråktekster for Bokstaveringsbingo - se video  lærerVeiledning   ...
 • Stamming; foreldreintervju skjema fra Palin PCI

  20.06.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...anamneseskjemaet er beregnet til bruk for logopeder som skal intervjue foreldre til barn som stammer. Skjemaet er hentet fra Practical Intervention for Early Childhood stammering, Palin PCI Approach, ved Elaine ...
 • Psykiske vansker

  05.06.2020 | Kapittel

  Mennesker med autisme synes å være mer sårbare enn befolkningen for øvrig for å utvikle psykiske lidelser. Det kan være utvikling av angst, depresjon, tvangslidelse og psykose i tillegg til sine grunnleggende ...
 • Om tilrettelagte skolelydbøker

  20.02.2018 | Artikkel

  ...med både lyd og tekst som er tilrettelagt for elever med nedsatt syn og lesevansker. I Statpeds bokbase finner du digitale lærebøker spesielt tilrettelagt for elever med nedsatt syn og lesevansker. All ...
 • Interesse og motivasjon

  01.03.2021 | Kapittel

  Når vi opplever mestring og at noe er interessant, øker motivasjonen for arbeid. Slik er det selvsagt også for barn og unge i skolen. For noen elever kan det, av ulike årsaker, være svært betydningsfullt ...
 • Akkommodasjon

  03.07.2012

  ...gjenstand på kort eller lang avstand, kan øyelinsen forandre form og dermed brytningen på lyset som kommer inn i øyet. Fordi linsen er elastisk, kan linsens krumning økes ved hjelp av en ringmuskel. Når ringmuskelen ...
 • Dagligliv

  03.11.2016 | App

  Dagligliv er en app for personer med afasi. Appen kan hjelpe personer med afasi og lignende tilstander til å få bedre tilgang til ord, aktivere semantiske forbindelser og fremme selvhjelpsstrategier. Den ...
 • Synstap og digitale ferdigheter

  10.06.2016 | Artikkel

  Digitale ferdigheter er én av fem grunnleggende ferdigheter i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Se veileder om å nå kompetansemålene for elever med synsvansker.  Det er flere grunner til at elever med synshemning ...
 • Hjernerystelse - akutte tiltak og tilrettelegging i barnehage og skole

  03.02.2022 | Artikkel

  ...kan tilrettelegge i barnehage og skole for å forebygge og avhjelpe mulige senskader. Nora Diagnosekriterier, omfang og mulige seneffekter av hjernerystelse har for alvor kommet på dagsorden både innenfor ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!